Choroba Fabry'ego w Polsce - debata
Termin:13.06.2018
Miejsce:Warszawa (Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8)
Organizator:Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego
 
Podczas debaty zostaną zaprezentowane wyniki najnowszego raportu "Sytuacja chorych na chorobę Fabry'ego w Polsce", opracowanego przez Health Economics Consulting i PEX PharmaSequence.

Raport jest próbą oceny barier w dostępie do leczenia chorych na chorobę Fabry’ego w Polsce w świetle aktualnych rekomendacji klinicznych oraz standardów leczenia finansowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Autorzy raportu przeprowadzili analizę różnic w dostępności do nowoczesnego leczenia w wybranych krajach Wspólnoty oraz przeanalizowali najnowsze rozwiązania wykorzystywane w ocenie wartości leków stosowanych w chorobach rzadkich, rekomendowane przez instytucje unijne oraz zespoły eksperckie. W raporcie zaprezentowano korzyści związane z przyjętymi w innych krajach rozwiązaniami oraz możliwości wykorzystania ich w polskim systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo omówiono dotychczasowe prace resortu zdrowia dotyczące oczekiwanego od wielu lat Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych, a także parlamentarzyści.

Rozpoczęcie debaty - godz. 10.00
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe