Forum e-Zdrowia Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia
Termin:18.09.2018 - 19.09.2018
Miejsce:Sopot (Sheraton Sopot Hotel (Powstańców Warszawy 10, Sopot))
Organizator:Gdański Uniwersytet Medyczny – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ)
WWW:forumezdrowia.pl/
 
Celem Konferencji jest przedstawienie oraz przedyskutowanie głównych aspektów, strategicznych wyzwań i kluczowych działań dotyczących cyfrowej transformacji obszaru zdrowia, w szczególności kwestii obejmujących:
(a) główne trendy i uwarunkowania cyfrowej transformacji,
(b) rozwijanie cyfrowej dojrzałości systemu zdrowia,
(c) zapewnienie współdziałania (interoperacyjności) pomiędzy podmiotami tworzącymi złożony system zdrowia,
(d) kluczowe działania w obszarze e-zdrowia w Polsce:
-wdrażanie strategii e-zdrowia,
- wprowadzenie e-recepty,
- ochrona danych medycznych,
- budowanie systemu informacji dla pacjentów,
(e) nowe trendy w obszarze e-zdrowia:
- m-zdrowie i telemedycyna,
- systemy analityczne i eksperckie (big data),
(f) e-zdrowie jako nowy obszar biznesowy.
W czasie Konferencji zostaną przedstawione doświadczenia i rozwiązania w obszarze e-zdrowia stosowane z powodzeniem w innych europejskich krajach.
Konferencja jest adresowana do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-zdrowia w Polsce, regionach oraz poszczególnych jednostkach, w szczególności do:
• przedstawicieli władz i instytucji centralnych,
• przedstawicieli władz samorządowych,
• kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach ochrony zdrowia,
- managerów firm informatycznych,
- przedstawicieli środowisk zawodów medycznych i pacjenckich,
- środowiska akademickiego,
- przedsiębiorców działających o obszarze e-zdrowia, w tym start –up’ów,
- przedstawicieli organizacji europejskich kreujących rozwiązania w obszarze e-zdrowia.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe