II Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
Termin:19.05.2017 - 20.05.2017
Miejsce:Ossa koło Rawy Mazowieckiej
WWW:www.forumordynatorow.pl
 
Ordynatorzy Oddziałów Chirurgii Ogólnej,
Kierownicy Klinik Chirurgii Ogólnej
Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Dziękuję Chirurgom z całej Polski za tak liczny udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej. Kontynuując wspólną inicjatywę środowiska Chirurgów Polskich, serdecznie zapraszam na kolejną debatę.

II Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej odbędzie się 19-20 maja 2017 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. Mając na uwadze wyniki ankiety skierowanej do uczestników Konferencji w Brzegu, organizatorzy powzięli decyzję, aby kolejne spotkanie odbyło się w miejscu, które pozwoli nie tylko na merytoryczne dyskusje, ale jednocześnie będzie sprzyjało krótkiemu odpoczynkowi i nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów.

Zaplanowano 5 sesji tematycznych. Szczegółowy program dostępny jest na stronie naszej Konferencji: www.forumordynatorow.pl

Stało się również tradycją, że przy okazji Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej do udziału w spotkaniu są również zapraszani Konsultanci Krajowi z dziedziny dyscyplin zabiegowych w celu omówienia problemów, będących w sferze zainteresowania wszystkich Konsultantów.

Szeroka dyskusja z przedstawicielami innych niż chirurgia ogólna specjalności zabiegowych może się przyczynić do wypracowania wspólnego stanowiska całego środowiska medycznego reprezentującego dyscypliny zabiegowe wobec Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, CMKP czy CEM.

Udział w Konferencji w Ossie w charakterze wykładowców potwierdziło, grono wybitnych ekspertów, chirurgów reprezentujących wszystkie środowiska, w tym przedstawiciele chirurgii na różnych stanowiskach i etapach kariery zawodowej.

Jestem również głęboko przekonany, że podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej zaszczycą nas swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Gorąco zachęcam wszystkich Chirurgów kierujących Oddziałami czy Klinikami Chirurgii Ogólnej do udziału w Konferencji, która – mam nadzieję – spełni Państwa oczekiwania.

Współorganizatorami Konferencji są tradycyjnie Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie oraz Wydawnictwo Czelej.

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe