International Medical Congress of Silesia 2018
Termin:25.04.2018 - 26.04.2018
Miejsce:Katowice-Ligota (Katowice-Ligota, ul. Medyków 18.)
Organizator:Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
WWW:www.stn.sum.edu.pl
 
Konferencja ta ma już wieloletnią tradycję i na stałe wpisała się jako jedno z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego SUM. Co roku Śląski Uniwersytet Medyczny odwiedza ponad 1700 uczestników reprezentujących studentów i młodych lekarzy.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W ramach wydarzenia organizowane są sesje plenarne dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich. Studenci mają możliwość przedstawienia wyników swoich prac badawczych, przygotowywanych w trakcie całego roku akademickiego (a nawet dłużej) w ramach działalności w Studenckich Kołach Naukowych, których na Śląskich Uniwersytecie Medycznym działa ponad 170.
Tematyka sesji studenckich obejmuje ponad 30 różnych specjalności lekarskich, jak również dziedzin nauk o zdrowiu, dietetyki czy farmacji. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w ramach sesji medycyny klinicznej, doświadczalnej, a w roku 2018 również w sesji poświęconej podstawowym zagadnieniom medycyny. Studenci mogą również zgłaszać opracowane przez siebie opisy przypadków, prezentowane podczas sesji przypadków klinicznych zabiegowych lub niezabiegowych.Prezentowane przez uczestników prace są oceniane przez Komisje Naukowe, w skład których wchodzą profesorowie i specjaliści z danej dziedziny. Zadaniem Komisji jest ocena prac m.in. pod kątem merytoryki i sposobu przedstawienia. Autorzy najlepszych prac z wszystkich sesji mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, a zdobyte dyplomy stanowią ważną podstawę do ubiegania się o stypendia czy rekrutacji na studia doktoranckie.
Dla studentów, którym najbardziej zależy na zdobywaniu umiejętności praktycznych- Organizatorzy przygotowali warsztaty szkoleniowe. Podczas dwóch dni Konferencji można m.in. udoskonalić swoją umiejętność szycia chirurgicznego, poćwiczyć wykonywanie badania aparatem do USG lub prowadzenie zabiegu metodą laparoskopową, czy ugruntować swoją wiedzę i zdolność udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe