Konferencja podsumowująca fazę badawczą Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia (LeanOZ).
Termin:26.06.2017
Miejsce:Warszawa (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A)
Organizator:Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii
WWW:ptez.wum.edu.pl; www.leanoz.pl
 
W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca fazę badawczą Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia (LeanOZ).
Konferencja jest objęta pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników fazy badawczej Projektu Lean Management
w Ochronie Zdrowia.
Projekt LeanOZ jest projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Podejmuje on problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów leczenia.
Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.
Nadrzędnym celem Projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ) – podkreśla profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownik Projektu LeanOZ.
Empiryczna część badań jest realizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w którym zespół Projektu LeanOZ przeprowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.
Intencją twórców Projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych użytkowników lean management w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pacjenckich, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców.
Na konferencji w dniu 26 czerwca odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja Standardów LeanOZ, a wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem udziału w konferencji (4 punkty edukacyjne OIL).
Szczegółowy program konferencji znajduje na stronie dedykowanej Projektowi LeanOZ http://www.leanoz.pl/konferencja i stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.
Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe