Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Opieka nad pacjentami u kresu życia w placówkach opiekuńczych”
Termin:31.03.2017 - 01.04.2017
Miejsce:Kraków (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Aula im. Nowodworskiego ul. Św. Anny 12)
Organizator:Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
WWW:www.epi.cm-uj.krakow.pl/konferencja_pace/
 
Opieka u kresu życia zawsze stanowi poważne wyzwanie dla personelu i kadry zarządzającej tych placówek oraz rodzin pacjentów. Wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie wiedzy, umiejętności, komunikacji i organizacji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy opieka paliatywna nie zawsze jest dostępna w placówkach opiekuńczych.

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom opieki nad osobami starszymi u kresu życia przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL), pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) oraz w domach pomocy społecznej (DPS). Ze względu na interdyscyplinarny charakter omawianych kwestii konferencja skierowana jest zarówno do lekarzy, jak i pielęgniarek, opiekunów pracujących w tych placówkach oraz kadry zarządzającej tymi placówkami, a także wszystkich zainteresowanych problematyką starzenia się europejskich społeczeństw.

Poprzez prezentacje i warsztaty pragniemy przedstawić, zgodne z najnowszymi wytycznymi, zasady opieki oraz narzędzia pomocne we wdrażaniu i realizacji wysokiej jakości opieki nad pacjentami bliskimi śmierci przebywającymi w placówkach opiekuńczych.

Udział w konferencji potwierdziły osoby będące autorytetami i mające szczególne zasługi w rozwoju opieki u kresu życia zarówno z Polski jak i zagranicy – specjaliści i praktycy w dziedzinie medycyny paliatywnej i geriatrii, którzy zaprezentują najnowsze zalecenia dotyczące leczenia chorób somatycznych u pacjentów w opiece długoterminowej oraz wybrane zagadnienia opieki u kresu życia. W ramach warsztatów analizowane będą praktyczne rozwiązania dotyczące opieki nad umierającym, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji z pacjentem, diagnozowania jego potrzeb, a także rozpoznawania objawów zbliżającej się śmierci i radzenia sobie ze stratą.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i opiekunów pracujących w ZOL, ZPO i DPS oraz dyrektorów i kierowników tych placówek.

Rejestracja

Udział w Konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej link
Opłatę zjazdową należy wnosić po dokonaniu rejestracji na Konferencję, w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.
Dane do przelewu znajdują się na stronie Organizatora.

Opłata Konferencyjna
• opłata wczesna: 200 PLN – obowiązuje do dnia 31.12.2016 r.
• opłata późna: 300 PLN – obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

Opłata za udział w dodatkowych warsztatach: 100 PLN
W ramach opłaty Organizator zapewnia: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy, wyżywienie oraz certyfikat uczestnictwa.
Liczba miejsc na konferencji i warsztatach jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność wpłaty.
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe