Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4"
Termin:01.12.2017 - 02.12.2017
Miejsce:Łódź
Organizator:Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
WWW:www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja
 
Tegoroczna konferencja jest kontynuacją realizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” seminariów naukowych oraz ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji dotyczącej wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-3.
Zakres merytoryczny konferencji obejmuje strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty m.in.: z zakresu zaburzeń rozwoju sensomotorycznego, zaburzeń kontroli posturalnej, stymulacji rozwoju funkcji poznawczych, zaburzeń dysfagicznych, analizy chodu, terapii ręki czy neurologopedii poprowadzą polscy i zagraniczni eksperci od lat specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju, m.in.; F.Zografou, D. Papazoglou, E.Mellaerts, J.Cieszyńska, L.Klimont, A.Łada, M.Piwnicka.
Tegoroczna konferencja adresowana jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe