Technologie w medycynie
Termin:20.03.2018
Miejsce:Warszawa (Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa)
Organizator:Polski Instytut Rozwoju Biznesu
WWW:pirbinstytut.pl/index.php/technologie-w-medycynie
 
Tematyka konferencji:

1.Systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych
- komunikacja wewnątrzszpitalna,
- systemy zarządzania jakością,
- systemy rozliczania i generowania raportów,
- systemy do fakturowania,
- systemy rozliczeń kontraktów,
- systemy rozliczeń z NFZ,
- rozwiązania BI, BPM, HRMS,
- kompleksowa obsługa pacjentów,
- telemedycyna
- logistyka leków
- zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
- statystyki medyczne,
- ubezpieczenia OC dla lekarzy,
- RIS/PACS,
- LIS, HIS
- wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
- systemy dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego,
- outsourcing usług niemedycznych.

2.Sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia
- sprzęt medyczny,
- zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym.

3.Dokumentacja medyczna
- e-rejestracja,
- bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- systemy obiegu informacji,
- podpis elektroniczny.

4.Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i - organizacja zakupów grupowych,
- placówki medyczne na GPW,
- ubezpieczenia.

5.Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe