Transcatheter Heart Team Poland 2018
Termin:01.03.2018 - 02.03.2018
Miejsce:Warszawa (Warszawa, Hotel Airport Okęcie)
Organizator:THT Poland z siedzibą w Katowicach
WWW:thtpoland.com/
 
Transcatheter Heart Team Poland to jedna z najbardziej prestiżowych i merytorycznych konferencji o tematyce dotyczącej wad strukturalnych serca na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja THT Poland poświęcona jest zagadnieniom przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca innowacyjnymi i bezpieczniejszymi dla pacjenta metodami. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.

Konferencja ma na celu także zwiększenie dostępności dla pacjentów i opiekujących się nimi lekarzy do innowacyjnych metod leczenia w kardiologii i kardiochirurgii oraz wymianę międzynarodowych i krajowych doświadczeń między najlepszymi specjalistami w Polsce i za granicą. Chcemy też zwrócić uwagę decydentów na wciąż niewystarczające finansowanie najnowocześniejszych metod leczenia kardiologicznego, a co za tym idzie - na zbyt małą dostępność tych metod dla pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia wiedząc, że zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych to wciąż główna przyczyna umieralności w Polsce, a innowacyjne i małoinwazyjne metody leczenia kardiologicznego to odpowiedź na wyzwania starzejącego się polskiego społeczeństwa.

W tym roku zapraszamy decydentów, lekarzy, ekspertów z zakresu zarządzania ochroną zdrowia oraz dziennikarzy do debaty podczas specjalnej sesji systemowej: “Dostępność nowych technologii w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce.”
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe