Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji WUM i UW
Termin:16.10.2018
Miejsce:Warszawa (Sala Złota Pałacu Kazimierzowskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28)
Organizator:Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji, która odbędzie się 16 października na UW – w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28 ) o godz. 12:00.

Uniwersytety zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Federacja zaczęłaby działać w październiku 2019 roku. Celem federalizacji jest utworzenie wspólnego systemu szkół doktorskich, dzięki któremu kształcenie będzie otwarte dla doktorantów WUM i UW. Federacja umożliwi studentom i doktorantom szerszy udział w zajęciach dydaktycznych partnerskiej uczelni. Będą mogli oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy będą mieli dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie będą uczestniczyły w konkursach grantowych i realizowały projekty naukowe.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe