VIII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA
Termin:09.11.2018
Miejsce:Szczecin (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ul. Mickiewicza 64)
Organizator:Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

VIII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA Międzynarodowa Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia Innowacje w och
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe