VIII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA
Termin:09.11.2018
Miejsce:Szczecin (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ul. Mickiewicza 64)
Organizator:Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

VIII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA Międzynarodowa Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia Innowacje w ochronie zdrowia

09.11.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

transmisja on-line 9.20-14.30: www.youtube.com/channel/UCnDULXgcP9xbUXaLXyoIucw/featured


8.40−9.20 Rejestracja (foyer Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

9.20 – 10.00 Powitanie (Aula Nowa): prof. Iga Rudawska Gość specjalny: prof. Marcin Czech, Wiceminister Zdrowia

10.00-11.30 Sesja plenarna: Doświadczenia międzynarodowe prowadzenie: prof. Steffen Flessa

1. Rosalie Dryjanski, prof. Konrad Meissner, prof. Steffen Flessa (University of Greifswald), Cross-border emergency healthcare in the border region between Poland and Germany – preliminary results from a medical and economic perspective

2. Prof. Walter Ried (University of Greifswald), Cross-border health care: The role of cooperation

3. Prof. Daiga Behmane (Riga Stradins University), Internal factors influencing the export capacity of Latvian health care providers


4. Dr Claudia Huebner (University of Greifswald), Economic impact of antibiotic stewardship programs

5. Dr Raul Cordeiro (University of Lisbon), Marcia Kirwan (Dublin City University), Olga Riklikiene (Lithuanian University of Health Sciences), Cristobal Rengel Diaz (University of Malaga), Pilar Fuster (International University of Catalunya), Patient safety minimizing missed nursing care: best guidelines for nursing care managers

6. Lemy Emmanuel Ede (Delta State University), Family socio-economic status and attitudes of school aged children towards oral hygiene: a rural Nigerian perspective


11.30-12.00 Przerwa kawowa (sala 126)


12.-13.15 Panel praktyków: Innowacje w ochronie zdrowia (Aula Nowa) moderator: prof. Jarosław J. Fedorowski (Prezes Polskiej Federacji Szpitali)

Uczestnicy:
1. Dr Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Gdańsk
2. Mgr Piotr Bromber, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Zielona Góra
3. Dr Mariusz Wójtowicz, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
4. Mgr Adrian Sikorski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
5. Lek. Adam Roślewski, Prezes Zakładu Usług Konsultingowych Know-How, Szczecin
6. Mgr Arkadiusz Cysek, Dyrektor Szpitala Barlinek Sp. z o.o.
7. Mgr Piotr Pećko, Business Development Manager, Transition Technologies S.A., Warszawa

13.15-14.30 Sesja plenarna 2 (Aula Nowa): Innowacje technologiczne i organizacyjne prowadzenie: prof. Jadwiga Suchecka, prof. Józef Haczyński

1. Prof. Jadwiga Suchecka (Uniwersytet Łódzki), prof. Józef Haczyński, dr doc. Zofia Skrzypczak, dr Sławomir Chomik (Uniwersytet Warszawski), Innowacje technologiczne związane ze zdrowiem w geriatrii
2. Prof. Beata Bugajska, dr Rafał Iwański (Uniwersytet Szczeciński), „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” – szczeciński program wsparcia opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheimera
3. Dr Agnieszka Kister (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Uwarunkowania i ocena wdrożenia innowacji organizacyjnych w szpitalach publicznych
4. Dr Izabela Czaja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Innowacje organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej (rozwiązania turkusowego podejścia w placówkach medycznych i paramedycznych)
5. Dr Anna Gawrońska (Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu), Kryteria efektywności modelowania procesów logistycznych w szpitalach na przykładzie zarządzania procesem przepływu wyrobów medycznych


14.30-15.15 obiad


15.15-16.45 Sesje równoległe (3,4,5)


Sesja 3 Finanse (Aula Nowa), prowadzenie: prof. Jacek Klich

1. Prof. Jacek Klich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Sektor prywatny oraz finansowanie ze środków prywatnych w systemie ochrony zdrowia: Polska na tle wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej
2. Dr Radosław Witczak, dr Artur Zimny (Uniwersytet Łódzki), Znaczenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w ocenie kondycji finansowej na przykładzie podmiotów leczniczych
3. Mgr Paulina Wardziak (ZUK Know How Sp. z o.o.), Znaczenie kosztów działalności okołomedycznej w kształtowaniu się wyników finansowych podmiotów leczniczych
4. Dr Katarzyna M. Miszczyńska (Uniwersytet Łódzki), Wykorzystanie analizy finansowej do oceny funkcjonowania szpitali publicznych w Polsce
5. Dr Agnieszka Bem, dr Paweł Prędkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dr Paulina Ucieklak-Jeż (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie), Rentowność i zadłużenie polskich szpitali


Sesja 4: Ekonomia i prawo (sala 104), prowadzenie: dr Jacek Michalak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

1. Mgr Katarzyna Pogorzelczyk (Gdański Uniwersytet Medyczny), Analiza farmakokekonomiczna a pakiet DiLO
2. Dr Paweł Lipowski (Uniwersytet Jagielloński), Prawne warunki bezpieczeństwa pacjenta a innowacyjność opieki zdrowotnej
3. Mgr Wojciech Balicki (Mentor S.A.), Przemoc i agresja w szpitalu, jest czy nie jest zdarzeniem niepożądanym?
4. Dr Iwona Wrześniewska-Wal (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), Analiza ryzyka w opiece zdrowotnej na przykładzie orzeczeń sądów cywilnych, karnych i lekarskich
5. Dr Magdalena Soboń (Uniwersytet Szczeciński), E-komunikacja z pacjentem w opiece szpitalnej w Szczecinie– analiza porównawcza 2014-2018


Sesja 5: Organizacja i zarządzanie (sala 101/102), prowadzenie: prof. Maria Węgrzyn

1. Prof. Maria Węgrzyn (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Efektywność działania a planowanie strategiczne w publicznych podmiotach leczniczych
2. Dr Marcin Kolwitz (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Ewolucja koncepcji sieci szpitali
3. Dr Maciej Jewczak (Uniwersytet Łódzki), mgr Klaudia Twardowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Mierniki nierówności w zdrowiu – rozważania teoretyczne i implikacje praktyczne
4. Mgr Joanna Synoweć (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku), Wpływ podwyżek płac personelu medycznego na budżet szpitala
5. Mgr Katarzyna Złotowska (Lean Hospitals), Jak wykorzystanie możliwości internetu rzeczy w medycynie wpływa na bezpieczeństwo procesów klinicznych


16.45-17.00 Podsumowanie konferencji (Aula Nowa)

opiekun sesji 1,2,3: mgr Piotr Derkowski (obsługa Gości) opiekun sesji 4: dr Mirela Romanowska (obsługa Gości opiekun sesji 5: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz (obsługa Gości)
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe