VII Bałtyckie Forum Zdrowia
Termin:10.11.2017
Miejsce:Szczecin (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64)
 
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i Polską Federacją Szpitali,

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

VII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA


Motywem przewodnim Konferencji jest Koordynowana Opieka Zdrowotna. Towarzyszyć jej będzie wizyta studyjna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Informacje dla autorów:
Możliwość publikacji artykułów (20 miejsc) w języku polskim lub angielskim pod warunkiem uczestnictwa w Konferencji, przejścia procesu recenzyjnego oraz uiszczenia opłaty:
Handel Wewnętrzny (12 pkt. MNISW w 2016 r.)
http://ibrkk.pl/id/63/Handel_Wewn%C4%99trzny
Opłata za artykuł: 450 zł + 23% VAT

Informacja o kosztach:
Konferencja ma charakter BEZPŁATNY.
Zakwaterowanie, podróż oraz wyżywienie uczestnik opłaca we własnym zakresie.

Ważne daty:
Do 15.07.2017 - Zgłoszenie udziału na: kowalik.joanna@wneiz.pl

Do 15. 02. 2018 - Nadesłanie pełnego tekstu artykułu na: magdalena.sobon@usz.edu.pl
Do 31. 03. 2018 - Proces recenzyjny
Do 30. 04. 2018 - Powiadomienie i finalna wersja artykułu
Do 31. 12. 2018 - Publikacja

Rada Programowa Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska (US, PTKOZ) – Przewodnicząca Mgr Krystyna Pieczyńska (Dyrektor ZCO) – Wiceprzewodnicząca
Prof. nadzw. dr Jarosław J. Fedorowski (PTKOZ, PFSz) – Wiceprzewodniczący
Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (US) -Wiceprzewodniczący

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński) Prof. US dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński) Prof. US dr hab. Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. US dr hab. inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz (Uniwersytet Szczeciński) Dr Mirela Romanowska (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Magdalena Soboń (US) – Sekretarz Konferencji
Mgr Joanna Kowalik (US) – Menedżer Konferencji

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska Menedżer Konferencji,

przyjmowanie zgłoszeń: mgr Joanna Kowalik kowalik.joanna@wneiz.pl tel. kom: 514 595 141
Sekretarz Konferencji, przyjmowanie artykułów: dr Magdalena Soboń magdalena.sobon@usz.edu.pl tel. kom: 602 375 340
dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
dr Mirela Romanowska

Tematyka publikacji:
Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ)
Zmiany systemowe w ochronie zdrowia a KOZ
Zarządzanie chorobą (disease management) i przypadkiem(case management)
Zarządzanie obsługą klienta
Zasoby ludzkie w opiece zdrowotnej
Wyzwania IT w sektorze zdrowia
Analiza kosztów w opiece zdrowotnej

Wstępna agenda Konferencji:

Piątek, 10.11.2017, WNEIZ

9.00-10.00 Rejestracja

10.00-11.30 Debata I; w planie transmisja on-line

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Debata II; w planie transmisja on-line

13.30-15.00 Prezentacje wg zgłoszeń

15.00-16.00 Przerwa obiadowa

16.00-18.00 Wizyta studyjna w ZCO (opcjonalnie)

18.00-Networking (część nieformalna)

Język konferencji: polski
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe