V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse
Termin:22.05.2018 - 23.05.2018
Miejsce:Opole (Opole, ul Katowicka 68)
Organizator:Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
WWW:e-event24.pl/5th_MSP_Conference/
 
Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych. Celem głównym konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć młodych naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia interdyscyplinarności w badaniach naukowych i roli kooperacji między naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, doskonalenie umiejętności publicznej wymiany doświadczeń naukowych, stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.
Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty wyróżniają Konferencję w skali krajowych propozycji.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe