XI Sympozjum Naukowe Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, pt.: Rehabilitacja w powikłaniach wybranych chorób metabolicznych
Termin:24.11.2017
Miejsce:Konstancin-Jeziorna (Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna)
Organizator:Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, patronat honorowy nad Sympozjum objęło Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
WWW:ckr.pl/wp-content/uploads/2017/09/Program_Sympozjum_2017.pdf
 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie oferuje kompleksowe usługi w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Oprócz działalności medycznej ośrodek prowadzi także działalność naukową. Istotnym jej elementem jest coroczna organizacja sympozjó
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe