"Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się - debata"
Termin:14.11.2018
Miejsce:Warszawa (Aleje Jerozolimskie 98)
Organizator:Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zaprasza na Debatę "Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się", która odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 w Warszawie.
Debata organizowana jest w ramach projektu "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia, ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki zdrowotnej, samorządów, inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką.
Główne zadanie projektu to edukacja w zakresie tematyki urazów i upadków - czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji.
Upadki to jedna z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Stanowią tym samym znaczący problem społeczny.
Ze względu na stale rosnącą liczbę osób starszych, organizacja opieki senioralnej staje się wyzwaniem a zapewnienie bezpieczeństwa w opiece i funkcjonowaniu seniorów koniecznością. Zagadnienia poruszane w ramach debaty dotyczyć będą wyzwań demograficznych oraz organizacyjnych, a także opieki stacjonarnej i domowej względem osób starszych.
Wypracowane w trakcie debaty rekomendacje zostaną zebrane i wydane w formie raportu będącego solidnym podłożem dla wytyczania kierunków przyszłym działaniom.

Zapraszamy do rejestracji:
https://debatawyzwania14112018.evenea.pl

Harmonogram debaty
9:30 Otwarcie debaty - dr n. med. Grzegorz Juszczyk Dyrektor NIZP-PZH
9:45 Wprowadzenie do debaty
10:15 I panel - Wyzwania demograficzne i organizacyjne opieki senioralnej
11:00 Przerwa kawowa
11:30 II panel - Opieka stacjonarna nad seniorami
12:15 III panel - Terapia i opieka domowa seniora
13:00 Podsumowanie
13:15 Lunch
Udział w debacie jest bezpłatny
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe