Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Natdanai Pankong

TMT 2020: Pediatria I. Niezbędnik uczestnika

Autor: Iwona Konarska |Data: 10.09.2020
 
 
Soma i psyche – tak można podsumować wykłady, tym bardziej przydatne, że oparte na konkretnych historiach młodych pacjentów. W cyklu wykładów TMT 2020 zapraszamy do lektury o tym, co cenne, ciekawe i aktualne w pediatrii.
Morfologia krwi u dziecka – bogate źródło informacji

Prof. dr hab. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii CMKP, Szpital Bielański, Warszawa

- Morfologia jest matką wszystkich badań – mówi prof. Teresa Jackowska, ale na historiach kilku pacjentów pokazuje, że nie można opierać się na niej bez wywiadu i innych wyników badań.

Przykłady? Wyniki morfologii mogą być w normie, tymczasem pacjent ma chorobę nowotworową, o której lekarz nie dowie się właśnie bez kolejnych badań. Z drugiej strony wynik morfologii może być nieprawidłowy, ale u podłoża leży przemijająca infekcja wirusowa. Nie ma więc alarmu.

Również w samej interpretacji morfologii, np. na wyniki krwinek czerwonych i białych należy spojrzeć całościowo, nie interpretując jednej, wyizolowanej danej.

Prof. Jackowska chciałaby uczulić lekarzy, podkreślić, że poza „suchymi danymi” z morfologii niezwykle ważny jest wywiad i badanie przedmiotowe. I, jak dodaje, w hematologii pierwsza wizyta nie może być teleporadą, ewentualnie może nią być jedna z następnych, kontrolna.

Nic tak nie przemawia jak historie pacjentów. Z kilku opisanych przez prof. Jackowską warto odnotować diagnozowanie Bartka (niemowlę), u którego w prawidłowej diagnozie pomógł wywiad rodzinny. Wykazał on sterocytozę wrodzoną.

Druga historia dotyczyła 15-letniego Stasia z uporczywymi bólami głowy, pojawiającymi się od roku. Droga do diagnozy była długa, poprzez neurologa, oczywiście z morfologią (stwierdzono niedokrwistość), z wykonaną gastroskopią i kolonoskopią.

Diagnoza: Choroba Leśniewskiego i Crohna, w której niedotlenienie było przyczyną bólu głowy.

- Tak więc konieczny jest wywiad, badanie przedmiotowe, laboratoryjne, wreszcie leczenie lub profilaktyka – mówi prof. Jackowska.


Preparaty mlekozastępcze – kiedy i jak?

Dr hab. n. med. Andrea Horvath, Zespół Żywieniowy, Klinika Pediatrii WUM

Jest to wykład o potwierdzaniu lub rozwiewaniu wątpliwości. Na początek dotyczących COVID-19, bowiem okazało się, że 88 proc. respondentek stwierdziło, że pandemia nie miała wpływu na sposób karmienia niemowlęcia.

Wykładowczyni omawia trzy problemy: reakcje niepożądane na mleko, kiedy występują i czy istnieje alternatywa dla diety bezmlecznej?

Najczęstsze objawy – jedne przechodzące w drugie to symptomy gastrologiczne, następnie dermatologiczne i wreszcie pulmonologiczne, z którymi lekarz musi sobie radzić.

Na częste pytanie – czy alergia wymusza preparaty mlekozastępcze, pada odpowiedź negatywna. Generalnie preferuje się karmienie naturalne do 6 miesiąca życia.

Jeśli jest taka konieczność do wyboru mamy mieszanki modyfikowane i mieszanki hypoalergenowe. – Brak jest rekomendacji wprowadzania hydrolizatów - mówi dr hab. Andrea Horvath - co oznacza, że ani nie ma wskazań, ani przeciwwskazań.

W wytycznych EAACII 2020 mówi się o profilaktyce ABMK. Postulat: Unikanie czasowej suplementacji mieszanką modyfikowaną w 1 tyg. życia w celu prewencji. U niemowląt lub małych dzieci zalecana jest glukoza, mleko z banku mleka, hydrolizaty z aminokwasami.

Co do leczenia – do wyboru są hydrolizaty kazeinowe, serwatkowe, z modyfikacjami.

Ponieważ 6 proc. matek odpowiedziało, że ich dzieci nie są karmione ani mlekiem matki, ani preparatem mlekozastępczym można przypuszczać, że stosowane są preparaty roślinne. A że wegan przybywa, warto przypomnieć, że napoje roślinne nie spełniają wymogów ilościowych i jakościowych i do 1 roku życia absolutnie nie można ich uważać za alternatywę.


Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych w przypadkach

Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, Klinika Psychiatrii i Młodzieży UMP

Mówiąc najkrócej - diagnostyka dzieci i młodzieży opiera się na kruchych i płynnych danych. Dr hab. Agnieszka Słopień podkreśla, że trzeba wziąć pod uwagę wzrastanie, dojrzewanie i rozwój emocjonalny, wszystko to, co u dziecka jest „w ciągłym ruchu”.

Do diagnozy dochodzimy dzięki szczegółowemu wywiadowi, badaniom psychiatrycznym, co bardzo ważne, konieczne jest wykluczenie chorób somatycznych i objawów ubocznych stosowanych leków. W kręgu podejrzeń znajduje się również nadużywanie substancji psychoaktywnych. Kolejny etap to diagnostyka różnicująca, a więc skonfrontowanie podejrzeń lekarza z chorobami współistniejącymi.

Ilustracją wykładu jest kilka przypadków, m.in. historia 17-letniego chłopca, u którego dominującym objawem była agresja, także omamy. Jego wypowiedzi były zdezorganizowane i dziwaczne. W diagnostyce wykluczono substancje psychoaktywne, USG jamy brzusznej i KT głowy nie odbiegały od normy. Stwierdzono nadciśnienie tętnicze.

W dzieciństwie odnotowano wolniejszy rozwój mowy, a ostateczna diagnoza postawiona wtedy to zespół Aspergera.

Ponieważ w tym nastoletnim okresie pacjent był szczegółowo badany zdecydowano się na wycięcie polipa w nosie. I tu okazało się, że mamy do czynienia z nowotworem złośliwym – nerwiakiem węchowym, zarodkowym. Ostatecznie zdiagnozowano w klinice psychiatrii chorobę afektywną dwubiegunową, jednak zdaniem wykładowczyni jest to ilustracja tezy: Nie skupiajmy się na jednym problemie, jeśli zobaczymy coś nietypowego, powinniśmy poszerzyć diagnostykę.

Dziecko z omdleniami – co robić?

Prof. dr hab. Waldemar Bobkowski, Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zasada podstawowa: nie każda utrata przytomności jest omdleniem. I dlatego to różnicowanie jest najważniejsze.

Czy występuje wada serca lub choroba serca?

Czy można podejrzewać ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego lub zgonu?

W dalszej części wykładu prof. Waldemar Bobkowski przypomina podział omdleń na: odruchowe (neurogenne), sercowe (kardiologiczne) i ortostatyczne. W prawidłowej diagnostyce pomoże wywiad, badanie przedmiotowe (RR w dwóch pozycjach ciała) i EKG, a także dodatkowo zbadanie poziomu glukozy.

Grypa, COVID-19, infekcja przeziębieniowa – możliwości diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci w POZ

Dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu

Warto zapamiętać:
Dzieci są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu grypy.

Grypa nie wyklucza COVID-19.

Grypa może torować drogę innym patogenom.

Jednak najważniejszym wyzwaniem będzie COVID-19. Z doniesień wynika, że częściej dzieci zarażają się od dorosłych niż odwrotnie, a same dzieci chorują w sposób łagodniejszy. Przyczyna? Słabsza odpowiedź immunologiczna. Objawy są podobne jak u dorosłych, z dominującą gorączką, kaszlem, dusznościami, ale objawy mogą być też mniej charakterystyczne, np. brak apetytu.

Niepowodzenia w leczeniu czynnościowego zaparcia stolca u dzieci

Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Kolegium Nauk Medycznych w Bydgoszczy

Czynnościowe zaparcie stolca to jedna z najczęstszych przyczyn dolegliwości przewodu pokarmowego u dzieci, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Statystyki mówią o przedziale 10%-30%.

Warto przypomnieć błędy w leczeniu, które przyczyniają się do nawrotów choroby. Problemem jest na pewno bagatelizowanie i przekonanie, że „samo przejdzie”. W rezultacie czynnościowe zaparcie stolca jest diagnozowane bardzo późno.

Wśród błędów bardzo dużo jest opóźnień – wśród nich jest także opóźnione włączenie PEG, a także zbyt małe dawki. Z kolei później często dochodzi do zbyt szybkiego odstawienia leków w leczeniu podtrzymującym. Kolejne błędy: rozpoczynanie leczenia tylko dietą bogatoresztkową, długotrwałe stosowanie terapii nie farmakologicznych (błonnik, probiotyk). A to nie może zastąpić terapii przeciwzaparciowej makrogalami.

Reasumując, prof. Czerwionka zaleca leczenie kompleksowe – łączenie diety z farmakoterapią, stosowanie jako pierwszego wyboru PEG 3350 i obserwacja wieloletnia co pozwoli uniknąć nawrotów.

Program Top Medical Trends 2020: „TOP MEDICAL TRENDS 2020”.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe