Serwis formularzy obsługuje:
Formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Badania psychologiczne

Podkategorie:
Formularze:
 1. Karta badania psychologicznego kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 6)
 2. Karta badania psychologicznego osób powoływanych do czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2016, poz. 632 (załącznik 2)
 3. Kwestionariusz do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu okresowej służby wojskowej poza granicami państwa - Dz.U. 2016, poz. 946 (załącznik 4)
 4. Orzeczenie lekarskie o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej - Dz.U. 2015, poz. 2323 (załącznik 2)
 5. Orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1511 (załącznik 1)
 6. Orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1511 (załącznik 2)
 7. Orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1511 (załącznik 3)
 8. Orzeczenie psychologiczne o posiadaniu zdolności / nie posiadaniu zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej - Dz.U. 2015, poz. 2323 (załącznik 3)
 9. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 4)
 10. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 1)
 11. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 2)
 12. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora/instruktora techniki jazdy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 3)
 13. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji - Dz.U. 2016, poz. 632 (załącznik 3)
 14. Oświadczenie o nie posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej i orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez organ rentowy - Dz.U. 2015, poz. 2323 (załącznik 1)
 15. Skierowanie na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji - Dz.U. 2016, poz. 632 (załącznik 1)
 16. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie transportu - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 7)
 17. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 8)
 18. Zaświadczenie wydane po badaniu psychologicznym żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu okresowej służby wojskowej poza granicami państwa - Dz.U. 2016, poz. 946 (załącznik 5)
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe