Serwis formularzy obsługuje:
Formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Archiwum

Formularze:
 1. Formularz NCAR - Global/European medical devices competent authority report - Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 167 (5)
 2. Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania - Formularz dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1028
 3. Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania - Formularz dla wyrobów medycznych oprócz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1028
 4. Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania - Formularz zgłoszenia informacji dotyczących certyfikatów - Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1028
 5. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą - Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 (załącznik 3)
 6. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą - Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 (załącznik 5)
 7. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) - Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 (załącznik 4)
 8. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 (załącznik 2)
 9. Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 4), uwzględniając Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564 (§ 1 pkt 2)
 10. Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 3), uwzględniając Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564 (§ 1 pkt 2)
 11. Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 1), uwzględniając Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564 (§ 1 pkt 2)
 12. Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 2), uwzględniając Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564 (§ 1 pkt 2)
 13. Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 5), uwzględniając Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564 (§ 1 pkt 2)
 14. Informacja o programach zdrowotnych - Dz.U. 2008 Nr 163, poz. 1024
 15. Informacja o zakresie importu i rodzajach importowanych badanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 10)
 16. Informacja o zakresie importu i rodzajach importowanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 9)
 17. Informacja o zakresie wytwarzania i rodzajach wytwarzanych badanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 3)
 18. Informacja o zakresie wytwarzania i rodzajach wytwarzanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 2)
 19. Informacja zawierająca dane osób wykwalifikowanych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 6)
 20. Informacja zawierająca dane osób wykwalifikowanych - Dz.U. 2008 Nr 151, poz. 948 (13) - Uchylony Akt Prawny
 21. Karta specjalizacji diagnostów laboratoryjnych - Dz.U. 2015, poz. 683 (załącznik 4)
 22. Lista badanych importowanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 12)
 23. Lista badanych produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 5)
 24. Lista importowanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 11)
 25. Lista produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 4)
 26. Miesięczny raport o zgonach oraz podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 854 (załącznik 1)
 27. Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych - Dz.U. 2009 Nr 74, poz. 636 (1)
 28. Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych / w zakresie ogólnego wzoru niezgodności/błędów - Dz.U. 2009 nr 74 poz. 636 (2)
 29. Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla produktów leczniczych otrzymywanych z krwi lub osocza - Dz.U. 2008 Nr 197, poz. 1224 (2b)
 30. Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej w zakresie ogólnego wzoru niezgodności/błędów - Powiadomienie o niezgodności produktu końcowego - Dz.U. 2009 Nr 74, poz. 636
 31. Oświadczenie, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. 2008 Nr 58, poz. 356 (2)
 32. Protokół wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego - Dz.U. 2008 Nr 57, poz. 347 (2)
 33. Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego - Dz.U. 2008 Nr 57, poz. 347 (4)
 34. Raport końcowy z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej - Dz.U. 2005 nr 54 poz. 484 (załącznik 5) Link do wersji aktualnej
 35. Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego - Dz.U. 2008 Nr 57, poz. 347 (3)
 36. Raport o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne dwutygodniowy, kwartalny, roczny - Dz.U. 2003 nr 90 poz. 854 (załącznik 2)
 37. Raport półroczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych - Dz.U. 2005 nr 54 poz. 484 (załącznik 2)
 38. Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych - Dz.U. 2005 nr 54 poz. 484 (załącznik 3)
 39. Raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej - Dz.U. 2005 nr 54 poz. 484 (załącznik 4) Link do wersji aktualnej
 40. Rejestr korzyści - Dz.U. 2008 Nr 58, poz. 356 (3)
 41. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe - Dz.U. 2009 Nr 139, poz. 1135 (dokument archiwalny)
 42. Wniosek o dokonanie zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego - Dz.U. 2003 nr 27 poz. 235
 43. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - Dz.U. 2003 nr 48 poz. 407 wraz ze zmianami w Dz.U. 2004 nr 92 poz. 882 – art. 2 pkt 1
 44. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego, w tym produktu leczniczego homeopatycznego weterynaryjnego - Dz.U. 2003 nr 105 poz. 996, z uwzgl. zmian w Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 882 pkt 1, art. 2
 45. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego - Dz.U. 2003 nr 48 poz. 407 wraz ze zmianami w Dz.U. 2004 nr 92 poz. 882 – art. 2 pkt 1
 46. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1167
 47. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (lekarsko-dentystyczna) - Dz.U. 2007 Nr 219, poz. 1631 (załącznik 1) i Dz.U. 2008 Nr 167, poz. 1036 (załącznik 1)
 48. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych - Dz.U. 2015, poz. 683 (załącznik 3)
 49. Wniosek o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach leków podstawowych i uzupełniających - oraz leków i wyrobów medycznych, które mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także...
 50. Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu klinicznym - Dz.U. 2012, poz. 169 (załącznik 2)
 51. Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe - Dz.U. 2012, poz. 169 (załącznik 1)
 52. Wniosek o wpis do rejestru (zakład opieki zdrowotnej) - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1424
 53. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich - Dz.U. 2007 nr 60 poz. 409 (załącznik 3)
 54. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek/położnych - Dz.U. 2009 Nr 37, poz. 295 (3)
 55. Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich - Dz.U. 2007 nr 60 poz. 409 (załącznik 1)
 56. Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - Dz.U. 2009 Nr 37, poz. 295 (1)
 57. Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich - Dz.U. 2007 nr 60 poz. 409 (załącznik 2)
 58. Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych - Dz.U. 2009 Nr 37, poz. 295 (2)
 59. Wniosek o wydanie wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego - Dz.U. 2008 Nr 101, poz. 650 (1)
 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych/badanych produktów leczniczych - Dz.U. 2013, poz. 922 (załącznik 8)
 61. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1424 (załącznik 3)
 62. Zaświadczenie o studiowaniu na 5. roku na kierunku lekarsko-dentystycznym - Dz.U. 2012, poz. 903 (załącznik 5)
 63. Zaświadczenie o studiowaniu na 6. roku na kierunku lekarskim - Dz.U. 2012, poz. 903 (załącznik 4)
 64. Zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim - Dz.U. 2012, poz. 903 (załącznik 1)
 65. Zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym - Dz.U. 2012, poz. 903 (załącznik 2)
 66. Zaświadczenie o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych - Dz.U. 2007 Nr 203, poz. 1465 (8) i (9)
 67. Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - Dz.U. 2007 Nr 203, poz. 1465 (4) i (5)
 68. Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych - Dz.U. 2007 Nr 203, poz. 1465 (6) i (7)
 69. Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta - Dz.U. 2008 Nr 185, poz. 1147 (2)
 70. Zezwolenie na import produktów leczniczych (wersja nieobowiązująca) - Dz.U. 2008 Nr 151, poz. 949 Link do wersji aktualnej:  Zezwolenie na import produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego  
 71. Zezwolenie na import produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego - Dz.U. 2011 Nr 20, poz. 111 (2)
 72. Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (wersja nieobowiązująca) - Dz.U. 2008 nr 151 poz. 949 Wersja aktualna: Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego
 73. Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego - Dz.U. 2011 Nr 20, poz. 111 (1)
 74. Zgłoszenie do rejestru korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. 2008 Nr 58, poz. 356 (1)
 75. Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego/wymagań zasadniczych wyrobu medycznego - Dz.U. 2008 Nr 57, poz. 347 (1)
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe