Serwis formularzy obsługuje:
Formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Badania lekarskie kierowców

Podkategorie:
Formularze:
 1. Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - Dz.U. 2013, poz. 9 (załącznik 3)
 2. Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - Dz.U. 2013, poz. 9 (załącznik 4)
 3. Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.
 4. Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
 5. Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
 6. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi - Dz.U. 2017, poz. 293 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.
 7. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2017, poz. 293 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.
 8. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 1)
 9. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 4)
 10. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 2)
 11. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora/instruktora techniki jazdy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 3)
 12. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
 13. Wzór pieczęci lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.
 14. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - Dz.U. 2017, poz. 1538 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 września 2017 r.
 15. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie transportu - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 7)
 16. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia, wymaganego do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznkik 11) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe