Serwis formularzy obsługuje:
Formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Zaświadczenia/Oświadczenia

Formularze:
 1. Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego do złożenia LEK/LDEK - Dz.U. 2017, poz. 1877 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 października 2017 r.
 2. Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego dotyczące relacji względem osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów - Dz.U. 2017, poz. 516 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 marca 2017 r.
 3. Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego fizjoterapeutów - Dz.U. 2017, poz. 490 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 marca 2017 r.
 4. Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych - Dz.U. 2016, poz. 1950 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 29 listopada 2016 r.
 5. Oświadczenie dotyczące wykorzystania szczepionki dostarczonej samodzielnie
 6. Oświadczenie o braku konfliktu interesów składane przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - Dz.U. 2011 Nr 274, poz. 1625
 7. Oświadczenie o braku konfliktu interesów (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) - Dz.U. 2011 Nr 114, poz. 665
 8. Oświadczenie o braku/istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie osoby ze składu komisji kontrolnej podmiotów leczniczych - Dz.U. 2015, poz. 1331 (załącznik 1)
 9. Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U. 2015, poz. 438 (załącznik 1)
 10. Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego - Dz.U. 2015, poz. 438 (załącznik 2)
 11. Oświadczenie potwierdzające powiadomienie o obowiązkowym i zalecanym szczepieniu ochronnym oraz wyrażenie na nie zgody
 12. Oświadczenie składane przez konsultanta w ochronie zdrowia (dot. art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 6.XI.2008 r.) - Dz.U. 2014, poz. 1207 (załącznik 1)
 13. Oświadczenie składane przez konsultanta w ochronie zdrowia (dot. art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 6.XI.2008 r.) - Dz.U. 2014, poz. 1207 (załącznik 2)
 14. Oświadczenie woli o przekazaniu swoich narządów do transplantacji w razie nagłej śmierci
 15. Upoważnienie do dokonania kontroli podmiotów leczniczych - Dz.U. 2015, poz. 1331 (załącznik 2)
 16. Upoważnienie do wydania wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej
 17. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - Dz.U. 2012, poz. 731 (załącznik 2)
 18. Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - Dz.U. 2010 Nr 201, poz. 1334
 19. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność / niezdolność (przeciwskazania lub ich brak) do wykonywania pracy
 20. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 1234
 21. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 22. Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego pielęgniarki, pielęgniarza - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 23. Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego położnej, położnego - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 24. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne - Dz.U. 2017, poz. 1026 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 26 czerwca 2017 r.
 25. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych - Dz.U. 2011 Nr 40, poz. 211 (1)
 26. Zaświadczenie o odbytym szkolenia wstępnego/ustawicznego/uzupełniającego, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności - Dz.U. 2015, poz. 1740 (załącznik 2)
 27. Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych - Dz.U. 2011 Nr 40, poz. 211 (3)
 28. Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym - Dz.U. 2016, poz. 849 (załącznik 1)
 29. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - Dz.U. 2009 Nr 139, poz. 1132 (2)
 30. Zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych do wydawania pozwolenia na posiadanie broni - Dz.U. 2015, poz. 2210 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 29 grudnia 2015 r.
 31. Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania pozwolenia na posiadanie broni - Dz.U. 2015, poz. 2210 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 29 grudnia 2015 r.
 32. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016, poz. 1044 Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2016 r.
 33. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty - Dz.U. 2017, poz. 1224 Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2017 r.
 34. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty - Dz.U. 2009 Nr 108, poz. 908
 35. Zaświadczenie uprawniające do przewozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego - Dz.U. 2014, poz. 1434 (załącznik 3)
 36. Zaświadczenie wydane po badaniu psychologicznym żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu okresowej służby wojskowej poza granicami państwa - Dz.U. 2016, poz. 946 (załącznik 5)
 37. Zgoda na zabieg operacyjny - Format A5
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe