Serwis formularzy obsługuje:
Formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Formularze wniosków medycznych

Formularze:
 1. Szczegółowy wykaz danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego - Dz.U. 2014, poz. 775 (załącznik 2)
 2. Wniosek o dokonanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego - Dz.U. 2014, poz. 679 (załącznik 1)
 3. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych - Dz.U. 2003 nr 8 poz. 105
 4. Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego - Dz.U. 2013, poz. 44 (załącznik 1) Formularz obowiązujący do dnia 31 grudnia 2016 r.
 5. Wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją - Dz.U. 2013, poz. 44 (załącznik 3) Formularz obowiązujący do dnia 31 grudnia 2016 r.
 6. Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją - Dz.U. 2013, poz. 44 (załącznik 2) Formularz obowiązujący do dnia 31 grudnia 2016 r.
 7. Wniosek o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - Dz.U. 2014, poz. 10 (załącznik 1)
 8. Wniosek o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w systemie informacji medycznej - Dz.U. 2013, poz. 436
 9. Wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego / o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego - Dz.U. 2012, poz. 491 (załącznik 1)
 10. Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Dz.U. 2013, poz. 44 (załącznik 5) Formularz obowiązujący do dnia 31 grudnia 2016 r.
 11. Wniosek o skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - Dz.U. 2014, poz. 10 (załącznik 2)
 12. Wniosek o udzielenie zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 - Dz.U. 2016, poz. 1085 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r. 
 13. Wniosek o udzielenie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi - Dz.U. 2016, poz. 1085 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r. 
 14. Wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Dz.U. 2013, poz. 44 (załącznik 4) Formularz obowiązujący do dnia 31 grudnia 2016 r.
 15. Wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawiany przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Dz.U. 2010 Nr 75, poz. 483
 16. Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P - Dz.U. 2015, poz. 1819 (załącznik 1)
 17. Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P - Dz.U. 2015, poz. 1819 (załącznik 2)
 18. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmianę w rejestrze, skreślenie z rejestru - Dz.U. 2015, poz. 480
 19. Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych - Dz.U. 2017, poz. 1884 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 października 2017 r.
 20. Wniosek o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Wytwórców, importerów oraz dystrybutorów substancji czynnych - Dz.U. 2015, poz. 380 (załącznik 1)
 21. Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego - Dz.U. 2014, poz. 104 (załącznik 3)
 22. Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego innego niż produkt leczniczy weterynarynaryjny i innego niż produkt leczniczy homeopatyczny - Dz.U. 2014, poz. 104 (załącznik 1)
 23. Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego - Dz.U. 2014, poz. 104 (załącznik 2)
 24. Wniosek o wydanie pozwolenia na import równoległy - Dz.U. 2014, poz. 775 (załącznik 1)
 25. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym - Dz.U. 2016, poz. 208 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2016 r.
 26. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego - Dz.U. 2012, poz. 1363 (załącznik 1)
 27. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym - Dz.U. 2016, poz. 208 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2016 r.
 28. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego - Dz.U. 2012, poz. 731 (załącznik 1)
 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - Dz.U. 2015, poz. 361
 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie/import produktów leczniczych - Dz.U. 2015, poz. 365
 31. Wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej - Dz.U. 2017, poz. 1412 Formularz obowiązuje od dnia 23 lipca 2017 r.
 32. Wniosek o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej - Dz.U. 2011 Nr 144, poz. 863
 33. Wniosek o wyrażenie zgody w zakresie istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego - Dz.U. 2012, poz. 491 (załącznik 2)
 34. Wniosek o zmianę zezwolenia na wytwarzanie/import produktów leczniczych - Dz.U. 2015, poz. 368
 35. Wniosek w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych - Dz.U. 2009, Nr 133, poz. 1101
 36. Wniosek w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji - Dz.U. 2009, Nr 133, poz. 1101
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe