Serwis formularzy obsługuje:
Formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Pielęgniarki i położne

Formularze:
 1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - Dz.U. 2014, poz. 779 (załącznik 2)
 2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej - Dz.U. 2014, poz. 779 (załącznik 3)
 3. Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty / pielęgniarza specjalisty - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 4. Dyplom uzyskania tytułu położnej specjalisty / położnego specjalisty - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 5. Karta kursu kwalifikacyjnego pielęgniarki / położnej - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 6. Karta kursu specjalistycznego pielęgniarki / położnej - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 7. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową - Dz.U. 2013, poz. 1480 (załącznik 3)
 8. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową - Dz.U. 2015, poz. 1658 (załącznik 3)
 9. Karta specjalizacji pielęgniarki/położnej - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 10. Karta stażu adaptacyjnego pielęgniarki / pielęgniarza - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 11. Karta stażu adaptacyjnego położnej / położnego - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 12. Książka stażu adaptacyjnego pielęgniarek i położnych - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 13. Książka stażu cząstkowego pielęgniarek i położnych - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 14. Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 15. Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 16. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego dla pielęgniarki / położnej - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 17. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa / położnictwa - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 18. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego pielęgniarek / położnych - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 19. Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 20. Wniosek o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 21. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - Dz.U. 2012, poz. 731 (załącznik 2)
 22. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 1234
 23. Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego pielęgniarki, pielęgniarza - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 24. Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego położnej, położnego - Dz.U. 2016 poz. 1792 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 r.
 25. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne - Dz.U. 2017, poz. 1026 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 26 czerwca 2017 r.
 26. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla pielęgniarek / położnych - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 27. Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego dla pielęgniarek / położnych - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
 28. Zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek / położnych - Dz.U. 2016, poz. 1761 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 r.
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe