Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Chemioradioterapia przedoperacyjna u chorych na raka przełyku

Źródło: Joel Shapiro i wsp. Neoadjuvant chemoradiotherapy plus surgery versus surgery alone for oesophageal or junctional cancer (CROSS): long-term results of a randomised controlled trial. Lancet Oncology 2015, 5 sierpnia, dostępny on-line
Autor: Andrzej Kordas |Data: 29.10.2015
 
 
W Lancet Oncology opublikowano zaktualizowane wyniki badania CROSS, w którym oceniono skuteczność neoadjuwantowej chemioradioterapii, po której zastosowano leczenie chirurgiczne w porównaniu do leczenia chirurgicznego zastosowanego samodzielnie u chorych na raka przełyku lub połączenia przełykowo-żołądkowego.
Do randomizowanego badania zakwalifikowano 368 chorych na operacyjnego raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego (T1N1M0 lub T2–3N0–1M0). Badanie było przeprowadzone w 8 ośrodkach holenderskich. Chory otrzymywali karboplatynę (AUC 2 mg/ml) oraz paklitaksel 50 mg/m2 w dniach 1, 8, 15, 22, 29. Całkowita dawka radioterapii wynosiła 41.4 Gy w 23 frakcjach po 1.8 Gy przez 5 tygodni. Do badania kwalifikowali się chory w stanie ogólnym WHO 0-2, poniżej 75 roku życia. Do badania nie włączano chorych, którzy utracili ponad 10% masy ciała.


Mediana całkowitego przeżycia (OS – overall survival) chorych poddanych chemioradioterapii z leczeniem chirurgicznym w porównaniu do samodzielnej resekcji chirurgicznej wynosiła odpowiednio 48.6 i 21.1 miesięcy [HR=0.68 (95% CI 0.53–0.88); p=0.003]. Mediana OS u chorych na raka płaskonabłonkowego leczonych metodą skojarzoną wynosiła 81.6 miesięcy, natomiast u chorych leczonych jedynie chirurgicznie 21.1 miesięcy [HR 0·48 (95% CI 0.28–0.83); p=0·008]. U chorych na raka gruczołowego mediana OS wynosiła odpowiednio 43.2 i 27.1 miesięcy [HR=0.73 (95% CI 0.55–0.98); p=0.038).


Podsumowując, wyniki powyższego badania wskazują, że u chorych na operacyjnego raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego przełyku lub połączenia przełykowo-żołądkowego zastosowanie neoadjuwantowej chemioradioterapii powinno być standardem leczenia.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe