Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy choroba refluksowa przełyku zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych?

Źródło: Risk of psychiatric disorders following gastroesophageal reflux disease: A nationwide population-based cohort study; You, Zi-Hong et al.; European Journal of Internal Medicine , Volume 26 , Issue 7 , 534 – 539
Autor: Andrzej Kordas |Data: 12.10.2015
 
 
Dotychczas przeprowadzone badania sugerują, iż układowe reakcje zapalne mogą odgrywać rolę w patofizjologii wtórnych zaburzeń psychicznych. Zi-Hong You i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu określić korelację pomiędzy rozpoznaniem choroby refluksowej przełyku a występowaniem wtórnych zaburzeń psychicznych – schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń snu. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma European Journal of Internal Medicine.
Badaniem objęto ogółem grupę 3813 pacjentów z rozpoznaną chorobą refluksową przełyku (grupa badana) oraz 15 252 osób, które nie chorowały na chorobę refluksową przełyku (grupa kontrolna). Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotnie wyższe ryzyko wystąpienia depresji (HR = 3.37, 95% CI = 2.49–4.57), zaburzeń lękowych (HR = 2.99, 95% CI = 2.12–4.22) oraz zaburzeń snu (HR = 2.69, 95% CI = 1.83–3.94) wśród pacjentów z grupy badanej. Wykazano ponadto, iż wyższa zachorowalność na depresję, zaburzenia snu oraz zaburzenia lękowe dotyczyła pacjentów z rozpoznaną chorobą refluksową przełyku w każdym z arbitralnie ustanowionych przedziałów czasu obserwacji (0–1, ≥1 rok).

Podsumowując, badacze wykazali, iż choroba refluksowa przełyku może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń snu, zaburzeń lękowych oraz depresji. Z racji negatywnego wpływu tych schorzeń na jakość życia pacjentów, klinicyści winni zachować czujność celem rozpoznania wczesnych objawów powyższych zaburzeń psychiatrycznych.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe