Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy inhibitory TNF-α zwiększają ryzyko infekcji u dzieci?

Źródło: www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30266-3/fulltext#%20
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.09.2019
 
 
TNF-α jest cytokiną prozapalną i bierze udział w patogenezie wielu chorób zapalnych i autoimmunologicznych, w tym chorób zapalnych jelit. Fakt ten wykorzystano w leczeniu, gdzie od wielu lat stosowane są leki będące inhibitorami tej cytokiny. Jednym z głównych zagrożeń związanych ze stosowaniem leków antyTNF-α jest niewielkie, ale znaczące ryzyko poważnych infekcji oportunistycznych, jednak dostępne dane dotyczą głównie populacji osób dorosłych. Czy zagrożenie dotyczy również dzieci?
Na łamach The Lancet Gastroenterology&Hepatology przedstawiono wyniki badania duńsko-szwedzkiego zespołu, w którym dokonano retrospektywnej analizy danych z lat 2007-2016, dotyczących dzieci z chorobami zapalnymi jelit; następnie badaną populację podzielono na grupę leczoną i nieleczoną inhibitorami TNF-α i w obydwu oceniono ryzyko wystąpienia infekcji oportunistycznych. Dostępne były dane 2817 pacjentów, spośród których 618 kiedykolwiek otrzymało lek w wymienionej grupy.

Większość dzieci cierpiała z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna (69,9%), a mediana wieku wynosiła 15,1 lat. Wykazano, że leczenie inhibitorami TNF-α u dzieci i młodzieży nie jest związane z dodatkowym ryzykiem infekcji oportunistycznych. Wśród osób otrzymujących lek częstość wymienionego powikłania wynosiła 54,6 na 1000 osobolat w porównaniu do 61,9 na 1000 osobolat wśród chorych go nieotrzymujących; obliczono nawet, że ryzyko spada o 19%.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe