Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nadzieja na eradykację wirusa HCV

Źródło: Mat. prasowe/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 03.01.2019
 
 
W końcu grudnia resort zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Do katalogu badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ ma trafić badanie anty-HCV. Organizacje wspierające pacjentów onkologicznych oraz osób z chorobami wątroby dziękują Ministrowi Zdrowia za uwzględnienie ich apelu w tej sprawie z października ubiegłego roku i podkreślają, że jest to szansa na ograniczenie powikłań spowodowanych przewlekłym zakażeniem wirusem HCV.
8 października 2018 r. dziesięć organizacji pacjenckich wystąpiło do ministra zdrowia
o rozszerzenie badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ o badanie anty-HCV. Apel był związany z negocjacjami prowadzonymi wówczas przez resort z organizacjami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych. W swoim wniosku zwracali uwagę, że ograniczenie liczby pacjentów zakażonych wirusem HCV przyczyni się do znacznej redukcji groźnych dla zdrowia powikłań, w tym marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego.

Resort zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazuje, że Prezes AOTMiT w swojej opinii pozytywnie ocenił zasadność włączenia badania anty-HCV do koszyka badań diagnostycznych w POZ w zdefiniowanych populacjach. Jest to zgodne z rekomendacjami krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Według Prezesa Agencji w pierwszej kolejności należy zapewnić dostęp do badania:
• osobom, którym przetaczano krew przed 1992 r.;
• osobom, które używają lub używały w przeszłości dożylnych środków odurzających;
• osobom, które były hospitalizowane więcej niż 3 razy w życiu;
• osobom, które przebywały w placówkach karnych;
• osobom, które zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia HIV;
• osobom, u których wykryto u lekarza rodzinnego lub na oddziale szpitalnym podwyższoną aktywność
aminotransferaz;
• osobom, u których występuje podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, lekarz będzie mógł jednak zlecić badanie każdemu choremu, kierując się aktualną wiedzą medyczną. Organizacje pacjentów,deklarują również wsparcie resortu w działalności edukacyjnej, skierowanej do pacjentów oraz zawodów medycznych, potrzebnej do konsekwentnego ograniczenia liczby pacjentów zakażonych wirusem HCV w Polsce.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe