Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy lek w walce z chorobami zapalnymi jelit

Źródło: DM/https://academic.oup.com/ibdjournal/advance-article-abstract/doi/10.1093/ibd/izz094/5488461?redirectedFrom=fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 16.05.2019
 
 
Być może już w najbliższych latach klinicyści otrzymają skuteczną broń w walce z chorobami zapalnymi jelit. Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych na łamach The Journal of Inflammatory Bowel Diseases przedstawił nowy lek o działaniu miejscowym, ograniczonym do jelit.
Substancja o roboczej nazwie BT-11 jest przeciwciałem przeciwko syntetazie lantioniny C-podobnej 2 (LANCL2), której ekspresja jest znacznie zwiększona w przebiegu przewlekłego stanu zapalnego. Firma Landos Biopharma opracowała zatem odpowiedni preparat i przeprowadzono już badanie I fazy, randomizowane z podwójnie ślepą próbą. 70 zdrowym ochotnikom przez siedem dni podawano BT-11 w zróżnicowanych dawkach, do 100 mg.kg masy ciała włącznie.

BT-11 nie zwiększył odsetka zdarzeń niepożądanych (w tym żołądkowo-jelitowych) w porównaniu z placebo. Wykazano, że doustne podawanie leku nie powoduje żadnych istotnych klinicznie odchyleń w zakresie badań laboratoryjnych (morfologii, biochemii, parametrów krzepnięcia oraz badania ogólnego moczu) oraz nie wywołuje zmian w EKG w porównaniu z placebo. Średnie stężenia BT-11 w kale wzrastały liniowo wraz ze wzrostem dawek doustnych, a analiza farmakokinetyki osocza wskazuje, że maksymalne stężenia ogólnoustrojowe wynoszą zaledwie 1/6000 stężeń obserwowanych w kale i dystalnej części przewodu pokarmowego. Poziom kalprotektyny w kale był niższy w grupach leczonych BT-11 w porównaniu z placebo; ponadto badany lek znacząco zmniejsza poziom IFNγ, TNFα i liczbę limfocytów TCD4+ w ścianie okrężnicy.

Trwają dwa dalsze badania II fazy nad lekiem: w pierwszym z nich sprawdza się skuteczność BT-11 u 130 osób w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, w drugim bada się zastosowanie leku u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (n=195). Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które powinny ukazać się w ciągu kilku- kilkunastu miesięcy.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe