Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab i lenwatinib oraz chemoembolizacja przeztętnicza w leczeniu pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym: badanie LEAP-012

Źródło: ESMO
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 09.07.2020
 
 
W trakcie XXII-giego Światowego Kongresu Nowotworów Układu Pokarmowego ogłoszono rozpoczęcie badania LEAP-012 oraz przedstawiono protokół badania. W tym projekcie naukowym, pacjenci z rakiem wątrobowokomórkowym u których nie można uzyskać radykalnej resekcji będą poddani leczeniu systemowemu opartemu o lenwatinib i pembrolizumab oraz dodatkowo chemoembolizacji przeztętniczej.
Lenwatinib jest inhibitorem kinaz receptorów dla naczyniowych, fibroblastycznych i płytkowych czynników wzrostu i jest rekomendowany jako leczenie pierwszorzutowe w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym. Pembrolizumab jest inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 i jest rekomendowany jako leczenie drugorzutowe u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym.

Do badania zamierza się włączyć około 950 dorosłych pacjentów. Uczestnicy będą randomizowani w stosunku 1:1 do lenwatinibu oraz pembrolizumabu lub placebo, a u każdego pacjenta zostanie przeprowadzona chemoembolizacja przeztętnicza. Do badania będą włączeni pacjenci z co najmniej jedną zmianą możliwą do oceny za pomocą kryteriów RECIST 1.1 oraz ze sprawnością oceniają w Eastern Cooperative Oncology Group 0 lub 1 co oznacza, że w pacjent jest w stanie wykonywać lekką pracę. Z badania będą wykluczeni pacjenci z obecnością zakrzepicy żyły wrotnej, pacjenci którzy otrzymali chemioterapię systemową na raka wątrobowokomórkowego, wcześniejsze leczenie inhibitorami punktów kontrolnych oraz osoby u których wykryto pozawątrobowe ogniska choroby. Pacjenci będą obserwowani do czasu progresji choroby lub rozpoczęcia nowej terapii przeciwnowotworowej. Pierwszorzędowym punktami końcowymi są: czas przeżycia oraz czas przeżycia wolny od progresji oceniane według kryteriów RECIST 1.1. Rekrutacja pacjentów rozpoczęła się w kwietniu 2020.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe