Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Izoniazyd w profilaktyce gruźlicy u kobiet w ciąży z wirusem HIV

Źródło: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1813060?query=featured_obstetrics-gynecology
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.10.2019
 
 
Obecny stan wiedzy medycznej pozwala na to, by kobiety będące nosicielkami wirusa HIV, będąc pod odpowiednią kontrolą, zaszły w ciążę. Są jednak narażone na wystąpienie infekcji oportunistycznych, w tym wciąż groźnymi prątkami gruźlicy. Czy da się temu skutecznie i bezpiecznie zapobiec? Odpowiedź pojawiła się na łamach The New England Journal of Medicine.
Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, do którego zakwalifikowano 956 kobiet w ciąży zakażonych wirusem HIV i leczonych lekami antyretrowirusiowymi. Zostały one przydzielone do grupy leczonej profilaktycznie izoniazydem przez 28 tygodni od początku ciąży (tzw. grupa natychmiastowa) lub w 12 tygodniu po porodzie (grupa odroczona). Głównym ocenianym wynikiem było bezpieczeństwo zapobiegawczej terapii (odsetek działań niepożądanych co najmniej 3. stopnia).

Poważne objawy toksyczności wystąpiły odpowiednio u 15,1% i 15,2% kobiet w obu grupach. Odnotowano dwa zgony w grupie natychmiastowej i cztery w odroczonej; wszystkie zgony dotyczyły okresu poporodowego.
Okazało się, że gruźlica rozwinęła się w sumie u 6 kobiet, po 3 w każdej grupie. Obliczono, że częstość jej występowania była większa w grupie natychmiastowej niż w grupie odroczonej, po uwzględnieniu powikłań takich jak zgon okołoporodowy, niska masa urodzeniowa, poród przedwczesny lub wady wrodzone. Wydaje się zatem, że leczenie izoniazydem powinno się odraczać do okresu poporodowego.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe