Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy model skriningu wczesnego stanu przedrzucawkowego

Autor: Karolina Zientarska |Data: 26.06.2020
 
 
Na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology grupa badaczy z Hiszpani zaproponowała prosty model skriningowy wykluczający pacjentki bez podwyższonego ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego przed 34 tygodniem ciąży
Na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology grupa badaczy z Hiszpani zaproponowała prosty model skriningowy wykluczający pacjentki bez podwyższonego ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego przed 34 tygodniem ciąży. Naukowcy wykorzystali wielowymiarowy model rozkładu normalnego. Na podstawie podobnego modelu opracowano ponad 30 lat temu badania przesiewowe pod kątem ryzyka aneuploidii u dziecka. Badacze przeanalizowali prawie 8000 ciąż w trakcie pierwszego trymestru (8tc+0 do 13tc+6) i zebrali informacje na temat cech ciężarnej, stężenia PAPP-A, stężenia łożyskowego czynnika wzrostu, ciśnienia tętniczego oraz wskaźnika pulsacji w tętnicy macicznej po 11 tygodniu ciąży.
Ostatecznie do analizy włączono dane pochodzące od 6893 kobiet, z czego u 161 (2,3%) rozpoznano stan przedrzucawkowy, a stan przedrzucawkowy ustępujący przed 34 tygodniem ciąży wykryto u 17 (0,2%). Model obejmujący kombinacje średniego ciśnienia tętniczego, wskaźnika pulsacji tętnicy macicznej, PAPP-A oraz stężenia łożyskowego czynnika wzrostu pozwalał na wskazanie kobiety u której z dużym prawdopodobieństwem nie ma ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego przed 34 tygodniem ciąży z dokładnością 94,1% (95% CI: 71,31-99,85%), z negatywną wartością predykcyjną równą 99,9% (95% CI: 99,91-100%) i pozytywną wartością predykcyjną równą 2,3% (95% CI: 1,3-3,7%).
W opisywanym badaniu udało się opracować prosty model przesiewowy do oceny ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego przed 34 tygodniem ciąży. Jednakże zaledwie 0,2% kobiet w analizowanej grupie rozwinęło stan przedrzucawkowy przed 34 tygodniem ciąży stąd model może być niedokładny i powinien zostać zweryfikowany na większej grupie pacjentek.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe