Wyślij
Udostępnij:
 
 
Maciej Szmitkowski odwołany. Diagności protestują
 
Działy: Aktualności
W środę ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej odwołano prof. Macieja Szmitkowskiego. Ostro protestuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. I wnosi o jego przywrócenie.
Rada cytuje przepis: „Organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem kadencji jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie”.

- Przesłanka wskazana w powyższym przepisie nie została w ocenie Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych spełniona w stosunku do Pana prof. Macieja Szmitkowskiego - uważa KRDL.

Jak zauważa rada nigdy nie wysuwano zastrzeżeń dotyczących realizacji powierzonych mu zadań. Przeciwnie, minister zdrowia 6 października 2016 roku powołał prof. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko przewodniczącego zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę, że prof. Maciej Szmitkowski wielokrotnie akcentował wady istniejącego systemu, wskazując także na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu podmiotów leczniczych oraz proponując rozwiązania.

- Dlatego nasz niepokój wzbudził pospiech i okoliczności, w jakich minister podjął tak ważną dla bezpieczeństwa pacjentów i dla diagnostów laboratoryjnych decyzję – pisze KRDL.

I wnosi o przywrócenie profesora na stanowisko.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe