Paweł Sudara/GUMed

Przedstawicielki GUMed we władzach PTOHD

Udostępnij:

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, które odbyło się podczas XII Zjazdu PTOHD w Krakowie, zdecydowało o powołaniu do władz towarzystwa dr hab. Nineli Irgi-Jaworskiej, prof. Ewy Bień oraz dr Małgorzaty Krawczyk.

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest organizacją zrzeszającą lekarzy, pielęgniarki, psychologów i innych specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów i chorób krwi u dzieci.

Instytucja ta odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu standardów opieki nad małymi pacjentami onkologicznymi i hematologicznymi w Polsce, promując najnowsze osiągnięcia naukowe, organizując szkolenia i konferencje oraz reprezentując środowisko specjalistów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Do władz PTOHD powołano na funkcję skarbnika towarzystwa, kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed, dr hab. Ninelę Irgę-Jaworską. Ponadto prof. Ewa Bień na kolejną kadencję została członkiem Komisji Rewizyjnej, a dr Małgorzatę Krawczyk wybrano na przewodniczącą Sekcji Młodych Onkologów i Hematologów Dziecięcych PTOHD.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.