Wyślij
Udostępnij:
 
 

Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u osób szczupłych i nie-otyłych.

Źródło: The Lancet
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 27.05.2020
 
 
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. non-alkoholic fatty liver disease, NAFLD) najczęściej współwystępuje z otyłością. Jednakże, coraz większą uwagę poświęca się osobom nie-otyłym z NAFLD.
Na łamach Lancet Gastroenterology & Hepatology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą obejmujący badania epidemiologiczne dotyczące chorobowości NAFLD u osób nie-otyłych (BMI < 30 kg/m2) i szczupłych (BMI < 25 kg/m2).

Badacze przeanalizowali 93 badania obejmujące ponad 10,5 milionów osób. W obrębie pacjentów z NAFLD osoby szczupłe stanowiły 19,2%, a osoby nie-otyłe 40,8% całej grupy. W populacji ogólnej osoby szczupłe z NAFLD stanowiły 5,1%, a osoby nie-otyłe z NAFLD 12,1% populacji. Ogółem, u szczupłych i nie-otyłych pacjentów z NAFLD, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby występowało u 39% osób, istotne zwłóknienie wątroby (poziom 2 i więcej) u 29,2%, a marskość wątroby u 3,2%. Żadne z analizowanych badań nie dotyczyło Polski.

Około 40% światowej populacji pacjentów z NAFLD stanowią osoby nie-otyłe, a jedną piątą osoby szczupłe. W związku z tym, badania dotyczące NAFLD powinny uwzględniać też pacjentów bez otyłości, tak aby badana populacja odzwierciedlała rozkład występowania choroby wśród dorosłych z różną wartością BMI.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.