SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Chirurgia refrakcyjna zaćmy szansą na korekcję astygmatyzmu
 
Działy: Aktualności
Oczekiwania pacjentów rosną. Tymczasem chirurgia refrakcyjna zaćmy staje się normą w operacjach zaćmy na całym świecie. Tym samym postępowanie z astygmatyzmem staje się kluczowe chcąc osiągnąć najbardziej optymalny wynik leczenia dla chorego. Coraz bardziej popularnym sposobem postępowania z astygmatyzmem jest zastosowanie soczewek fakijnych korygujących astygmatyzm IOL.
Badanie lekarzy Solomona JD oraz Ladasa J porównuje wyniki przy użyciu śródoperacyjnej aberrometrii oraz śródoperacyjnego bezbarwnego prowadzenia z wykorzystaniem rejestracji komputerowej do umieszczania soczewek fakijnych IOL. Badanie wskazuje, że w obu grupach (losowo przyporządkowanego oka do aberrometrii lub bezbarwnego prowadzenia za pomocą komputera oraz innego sposobu leczenia dla kolejnego oka) znacząco poprawił się astygmatyzm refrakcyjny a ponad 75 proc. pacjentów uzyskało mniej niż 0,5 dioptrii po operacji. Grupa, w której zastosowano bezbarwne prowadzenie z użyciem komputera wykazała istotną statystycznie poprawę pod względem średniego pozostającego astygmatyzmu w porównaniu do grupy, w której wykorzystano aberrometrię.

Ograniczeniem badania jest m.in. to, że autorzy umiejscowili nacięcie zaćmy w horyzoncie południkowym w ten sposób równoważąc średnią liczbę późniejszych cylindrów oraz , że pacjenci w grupie aberrometrii nie byli zorientowani w najnowszej wersji oprogramowania VerifEye+™).

Badanie jednak wskazuje, że zarówno śródoperacyjna aberrometria jak i śródoperacyjne prowadzenie bezbarwne z wykorzystaniem komputera stanowią efektywne metody do uzyskania niskiego astygmatyzmu z nieznaczną przewagą komputerowego prowadzenia.
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe