Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Enzalutamid u pacjentów z rozsianym rakiem prostaty wrażliwym na hormonoterapię

Źródło: The New England Journal of Medicine
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 07.08.2020
 
 
Tagi: enzalutamid
Enzalutamid to inhibitor receptora androgenowego. W badaniu o akronimie ENZAMET, które było badaniu klinicznym III fazy, oceniono zastosowanie tego leku u pacjentów z rozsianym rakiem prostaty wrażliwym na hormonoterapię.
Pacjentów zrandomizowano do grup otrzymujących enzalutamid lub niesteroidowy antyandrogen (bikalutamid, nilutamid lub flutamid). Badanie miało charakter open-label. Dodatkowo każda grupa otrzymywała leczenie doprowadzające do supresji testosteronu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas całkowitego przeżycia. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: czas przeżycia wolny od progresji oraz bezpieczeństwo stosowania leku.

W sumie zrandomizowano 1125 mężczyzn. Mediana czasu obserwacji wynosiła 34 miesiące. Pacjenci otrzymujący enzalutamid mieli mniejsze ryzyko śmierci w trakcie obserwacji w porównaniu z grupą kontrolną (HR=0,67; 95% CI: 0,52-0,86). 3 lata przeżyło 80% pacjentów z grupy interwencyjnej podczas gdy 72% w grupie kontrolnej. Podobnie czas przeżycia wolny od progresji oceniany za pomocą PSA lub stanu klinicznego również był dłuższy w przypadku grupy interwencyjnej (w obu przypadkach: p<0,001). Jednakże, w grupie leczonej enzalutamidem odnotowano więcej przypadków działań niepożądanych które prowadziły do przerwania leczenia (33 w grupie interwencyjnej oraz 14 grupie kontrolnej).

Zastosowanie enzalutamidu u pacjentów z rozsianym rakiem prostaty wrażliwym na hormonoterapie pozwalało na wydłużenie czasu przeżycia. Jednakże, leczenie było związane z częstszym występowaniem działań niepożądanych prowadzący do przerwania terapii.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe