Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kryzotynib skuteczny w NDRP z obecnością mutacji w eksonie 14 genu MET

Źródło: Katarzyna Stencel/ESMO
Autor: Marta Koblańska |Data: 17.02.2020
 
 
W Nature Medicine ukazała się praca, w której wykazano skuteczność kryzotynibu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji aktywującej w eksonie 14 genu MET. Mediana czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) dla MET+ chorych leczonych kryzotynibem wyniosła 7,3 miesiąca.
W badaniach przedklinicznych wykazano, że nowotwory z nieprawidłowościami w genie MET odpowiadają na leczenie inhibitorami MET. Kryzotynib jest inhibitorem wilokinazowym wykazującym potencjalną aktywność u chorych MET+.

Badacze z Memorial Sloan Kettering Cancer Center opublikowali w Nature Medicine wyniki badania, w którym oceniano aktywność przeciwnowotworową i bezpieczeństwo leczenia kryzotynibem u 69 chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji w eksonie 14 genu MET.

Odsetek odpowiedzi obiektywnych na leczenie wynosił 32% (95% CI 21-45). Skuteczność obserwowano niezależnie od rodzaju mutacji w eksonie 14 genu MET. Mediana czasu odpowiedzi na leczenie wynosiła 9,1 miesiąca (95% CI 6,4-12,7 miesiąca), podczas gdy mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) 7,3 miesiąca (95% CI 5,4-9,1).

Badacze podsumowali, że wyniki ich badania wskazują nową skuteczną terapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji w genie MET.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe