Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Prof. Ewa Lech-Marańda o problemach hematologii, o których była mowa podczas "Praktyki Hematologicznej"

Autor: Marta Koblańska |Data: 05.04.2019
 
 
- Konferencja "Praktyka Hematologiczna" łączy w sobie elementy systemowe z codzienna praktyką kliniczną - powiedziała prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii - Największą bolączką jest dostęp do terapii, czyli kwestie odpowiedniej refundacji, o czym będzie dziś mowa. Omówione zostały również zagadnienia związane ze standardami leczenia - dodała.
Jak NFZ poradzi sobie ze starzejącym się społeczeństwem, które oznacza przyrost chorujących na nowotwory krwi oraz nowymi możliwościami terapeutycznymi jakie dają nowe technologie lekowe? Czy odpowiedzią jest opieka koordynowana? O tym powiedziała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, wiceprzewodnicząca Rady NFZ podczas VI konferencji "Praktyka Hematologiczna".

- Ekonomiści i klinicyści stoją przed wyzwaniami jakie niesie starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie przyrost chorujących na nowotwory krwi oraz dylematami, bo z jednej strony nowe technologie lekowe oferują nowe możliwości terapeutyczne, z drugiej strony ograniczenia budżetowe powodują, że nie zawsze są one dostępne chorym - przyznała dr Gałązka-Sobotka.

Zasady polityki lekowej przedstawił Marcin Czech, polityki dotyczącej szczepień ochronnych - Paweł Abrańczyk.

- Zamierzamy wspólnie z resortem zdrowia i NFZ poprawić programy lekowe, wyrzucić z nich obowiązek przekazywania zbędnych informacji, a wprowadzić informację o odpowiedzi na leczenie - powiedziała prof. Ewa Lech-Marańda, dodając, że minister Maciej Miłkowski przychyla się do tych propozycji. - W planie jest również przeniesienie rytuksymabu do katalogu chemioterapii, na co musi zgodzić się producent, a ocenić zasadność AOTMiT - dodała profesor.

- Będąc wiceministrem zdrowia zawsze, jeśli badanie kliniczne zakończyło się rejestracją leku, przy podpisywaniu umowy refundacyjnej starałem się zapewnić dalszą dostępność terapii uczestnikom badania- powiedział Marcin Czech. - Myślę, że moi następcy będą kierować się podobnymi zasadami - ocenił.

W kolejnych sesjach o standardach diagnostyki molekularnej w ostrej białaczce szpikowej opowiedzieli prof. Torsten Haferlach z Niemiec, a nowe spojrzenie na komórki macierzyste w hematologii przedstawił prof. Mariusz Z. Ratajczak z USA. Przewodniczącym sesji był prof. Tadeusz Robak.

Kolejne sesje obejmowały wykłady na temat m.in. sekwencyjnego leczenia szpiczaka plazmocytowego, terapii daratumumabem, która ma wiele zmienić, możliwych nowych standardów postępowania w chłoniaku grudkowym, omówienia przypadków klinicznych, czy wenetoklaksu oraz wykłady na temat leczenia asparaginazą okiem pediatry, czy poprawę długotrwałego przeżycia w nawrotowej/opornej na leczenie ALL.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe