Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Terapia zaawansowanego raka jajnika inhibitorami PARP

Źródło: British Journal of Obstetrics and Gynaecology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 23.09.2020
 
 
Nawet u 70% pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika dochodzi do nawrotu choroby po zastosowaniu terapii pierwszorzutowej. Z tego powodu intensywnie bada się nowe opcje terapeutyczne w leczeniu tej grupy pacjentek. Jedną z takich nowych grup leków są inhibitory PARP takie jak na przykład: olaparyb, weliparyb, niraparyb.
Niedawno na łamach British Journal of Obstetrics and Gynaecology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą randomizowanych badań klinicznych w którym oszacowano skuteczność inhibitorów PARP jako pierwszorzutowego leczenia podtrzymującego pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.

Autorzy zidentyfikowali w sumie 16 randomizowanych badań klinicznych. Zastosowanie inhibitorów PARP było związane z wydłużeniem czasu wolnego od progresji w zaawansowanym nabłonkowych raku jajnika w porównaniu z placebo (HR=0,53; 95% CI: 0,40-0,71). Korzyści z leczenia były niezależne od występowania mutacji BRCA lub niedoboru rekombinacji homologicznej. Największe korzyści uzyskiwały pacjentki z obecnością mutacji BRCA (HR=0,35; 95% CI: 0,29-0,42).

Inhibitory PARP są skuteczne jako terapia podtrzymująca u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe