Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Trastuzumab derukstekan u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka - wyniki badania DESTINY-Gastric01

Źródło: Mikołaj Kamińki/ ESMO GI
Autor: Anna Soboń |Data: 03.07.2020
 
 
Podczas tegorocznego wirtualnego Kongresu GI ESMO przedstawiono wyniki badania klinicznego, oceniającego skuteczność tego leczenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka wykazującym ekspresję receptorów HER2.
Aktualnie nie ma terapii ukierunkowanej na HER2 u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka, którzy osiągnęli progresję w terapii opartej na trastuzumabie. Transtuzumab derukstekan to połączenie przeciwciała przeciwko receptor HER2 - trastuzumabu z cytotoksycznym inhibitorem topoizomerazy I - derukstekanem.
Przedstawione badanie wykazało, że lek może być skuteczny u tych pacjentów.

Badanie miało charakter open-label i porównywano trastuzumab derukstekan z chemioterapią wybraną przez lekarza. Do badania zakwalifikowano pacjentów z rakiem żołądka lub złącza żołądkowo-przełykowego wykazującym ekspresję receptorów HER2 u których doszło do progresji choroby pomimo otrzymania co najmniej dwóch różnych terapii, nie wykluczając terapii trastuzumabem. Pacjentów zrandomizowano w stosunku 2 do 1 do grupy interwencyjnej lub do grupy kontrolnej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów którzy uzyskali obiektywną odpowiedź kliniczną, natomiast jednym z drugorzędowych punktów końcowych był m.in. całkowity czas przeżycia.

125 pacjentów zostało zrandomizowanych do trastuzumabu derukstekanu, 62 do chemioterapii w tym 55 otrzymało irinotekan, a siedmiu paklitaksel. Obiektywną odpowiedź kliniczną zaobserwowano u 51% pacjentów w grupie interwencyjnej, a w grupie kontrolnej u 14% (p<0,001). Ponadto, mediana czasu przeżycia pacjentów otrzymujących trastuzumab derukstekan była dłuższa niż w grupie otrzymujących chemioterapię (12,5 vs. 8,4 miesiąca; HR dla śmierci: 0,59; 95% CI: 0,39–0,88). Pacjenci z grupy interwencyjnej częściej doznawali leukopenii, anemii i zapalenia płuc w porównaniu z grupą kontrolną.Badanie wykazało, że terapia trastuzumabem derukstekanem doprowadziła do znacznej poprawy odpowiedzi i ogólnego przeżycia, w porównaniu ze standardowymi terapiami, u pacjentów z rakiem żołądka dodatnim pod względem HER2. Zahamowanie czynności szpiku i śródmiąższowa choroba płuc były najczęstszymi efektami ubocznymi.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe