Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wybór strategii suplementacji żywieniowej w leczeniu niedożywionych pacjentów hospitalizowanych

Źródło: Karolina M. Lachowicz1, Jacek Sobocki1, Krystyna Majewska1, Marek Tałałaj2, Mariusz Frączek3
Autor: Marta Koblańska |Data: 24.10.2017
 
 
Dodawany do posiłków ONS w formie granulatu w badanej grupie był lepiej tolerowany przez pacjentów, a więc pozwalał na skuteczniejsze wzbogacenie diety. W zależności od klinicznego stanu chorego, rodzaju i stopnia niedożywienia, jak również okresu, w jakim stosuje się żywienie, należy wybrać odpowiedni sposób podaży i dawkę doustnych suplementów pokarmowych.
Podaż doustnych suplementów pokarmowych jest niezwykle istotna w toku leczenia. U osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem konieczne jest wzbogacanie diety w odpowiednią ilość białka, tłuszczy, węglowodanów oraz składników mineralnych i witamin. Cel ten można osiągnąć za pomocą dodatków do diety zwanych w skrócie ONS (oral nutritional supplements), dostępnych w formie płynnej lub w postaci proszku czy granulatu. Wczesne włączenie wsparcia żywieniowego pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań leczenia szpitalnego, wspomaga odpowiedź organizmu na leczenie, a co za tym idzie – skraca czas hospitalizacji i zmniejsza koszty pobytu w szpitalu. Liczne badania kliniczne udowodniły skuteczność doustnych suplementów pokarmowych. Celem niniejszego badania była ocena preferencji i tolerancji ONS podawanych w postaci płynnej lub w formie granulatu.

Do badania zakwalifikowano 15 niedożywionych pacjentów (≥ 3 pkt NRS 2002 – Nutritional Risk Score) odżywiających się drogą doustną. Pacjenci przez 3 dni otrzymywali gotowy do spożycia suplement w formie płynnej, a przez kolejne 3 dni przyjmowali suplement pokarmowy w formie granulatu dodawanego do posiłków. Oba preparaty miały równoważną wartość odżywczą oraz neutralny smak. Po zakończeniu przyjmowania ONS pacjenci określili swoje preferencje za pomocą ujednoliconej ankiety. Oszacowano także ilość makroskładników odżywczych przyjętych z suplementu oraz występowanie powikłań.

Dodawany do posiłków ONS w formie granulatu w badanej grupie był lepiej tolerowany przez pacjentów, a więc pozwalał na skuteczniejsze wzbogacenie diety. W zależności od klinicznego stanu chorego, rodzaju i stopnia niedożywienia, jak również okresu, w jakim stosuje się żywienie, należy wybrać odpowiedni sposób podaży i dawkę doustnych suplementów pokarmowych.

Wybór strategii suplementacji żywieniowej w leczeniu niedożywionych pacjentów hospitalizowanych. Porównanie suplementów w formie płynnej i granulatów.pdf
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe