Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Amerykańskie Służby ds. Prewencji i Kontroli potwierdzają wytyczne nadciśnienia tętniczego

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 25.06.2020
 
 
Amerykańskie Służby ds. Prewencji i Kontroli USPSTF ogłosiły projekt rekomendacji potwierdzających, że klinicyści powinni przeprowadzać badania przesiewowe wszystkich dorosłych z wysokim ciśnieniem krwi w celu polepszenia kondycji zdrowotnej swoich pacjentów. To jest rekomendacja A.
- Nasz przegląd potwierdza obecne wytyczne w stopniu A dla badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia oraz uznaje, że lekarze powinni badać wszystkich dorosłych w wieku 18 lat i starszych ze względu na ich stan, a to prowadzi do wniosków, że badania te mogą być prowadzone również w domu lub ambulatoryjnie – powiedział John Wong z e służb oraz Tufts University School of Medicine w Bostonie. – Wykrywanie nadciśnienia w ten sposób i jego leczenie znacząco obniża długoterminowe powikłania oraz śmiertelność. Pacjenci w wieku ponad 40 lat lub każdy z ryzykiem sercowo-naczyniowym powinni mieć przeprowadzane doroczne badanie krwi – dodał.

Rzadsze badania ( co 3-5 lat) są dopuszczalne dla dorosłych w wieku 18-39 lat bez ryzyka nadciśnienia oraz z normalnym ciśnieniem krwi.

Tłumacząc swoje stanowisko Wong stwierdził, że USPSTF weryfikuje wcześniejsze zalecenia w celu aktualizacji bazy dowodowej oraz ze względu na nowe studia, które mogłyby je zmienić.

- Przyjrzeliśmy się temu w 2015 roku, kiedy opracowano rekomendacje A dla badań przesiewowych nadciśnienia – wskazał – Nasze obecne rekomendacje je potwierdzają – podkreślił, akcentując, że pojawiła się jedna różnica, czyli rozróżnienie między wysokim ciśnieniem krwi jako pojedynczym pomiarem nadciśnienia i nadciśnieniem, które utrzymuje zwiększenie ciśnienia zarówno w gabinecie lekarza jak i poza nim.

- Uaktualniamy rekomendacje co kilka lat, ponieważ nadciśnienie jest bardzo powszechnym problemem medycznym i według szacunków dotyka połowę populacji amerykańskiej. Jest głównym czynnikiem ryzyka komplikacji zdrowotnych, które mają istotne implikacje dla zdrowia całej populacji – komentuje Wong.

Próg definiujący nadciśnienie został ustanowiony przez różne organizacje i waha się od 130/80 mm Hg lub więcej do 140/90 mm lub więcej. Na potrzeby wytycznych służby zrewidowały dowody z badań, które uwzględniały progi w celu definicji nadciśnienia.

Ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych jest największe pośród osób z utrzymującym się nadciśnieniem, a w dalszej kolejności z maskującym się nadciśnieniem oraz nadciśnieniem jako efekt białego fartucha. Rozmiar nadciśnienia jako efekt białego fartucha oraz maskującym się nadciśnieniem nie jest znany, ale jest szacowany bazując na międzynarodowych danych na odpowiednio 8 i 14 procent.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe