Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Farmakoterapia zaburzeń lękowych - metaanaliza
Źródło: Damian Matusiak/https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31793-8/fulltext#%20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441870/ https://adaa.org/understanding-anxiety/generalized-anxiety-disorder-gad
Autor: Marta Koblańska |Data: 20.05.2019
 
 
Zespół brytyjskich naukowców dokonał metaanalizy opartej na 89 badaniach, które objęły w sumie aż 25 441 pacjentów poddawanych farmakoterapii z powodu uogólnionych zaburzeń lękowych. Okazało się, że najlepszy stosunek efekt/bezpieczeństwo wykazują duloksetyna, pregabalina, wenlafaksyna oraz escitalopram.
Uogólnione zaburzenia lękowe są jedną z najczęstszych zaburzeń psychicznych - dane literaturowe wskazują, że zaburzenie to dotyka każdego roku nawet aż do 20% osób dorosłych. Strach, uczucie zmartwienia i ciągłego przytłoczenia, uporczywe, nadmierne i nierealistyczne zmartwienie codziennymi sprawami - trudne do kontrolowania objawy i często współtowarzyszące niespecyficzne objawy psychofizyczne skłaniają do rozpoczęcia farmakoterapii. Które leki są najbardziej odpowiednie? Odpowiedzi dostarcza publikacja, która ukazała się na łamach The Lancet.

Zespół brytyjskich naukowców dokonał metaanalizy opartej na 89 badaniach, które objęły w sumie aż 25 441 pacjentów poddawanych farmakoterapii z powodu uogólnionych zaburzeń lękowych. Okazało się, że najlepszy stosunek efekt/bezpieczeństwo wykazują duloksetyna, pregabalina, wenlafaksyna oraz escitalopram. Dowody wskazują także na skuteczność i dobrą tolerancję mitrazapiny, sertraliny, fluoksetyny, buspironu oraz agomelatyny, jednak siła dowodów jest ograniczona ze względu na niezbyt duże grupy badawcze. Silnym działaniem wykazuje się kewtiapina, paroksetyna oraz benzodiazepiny, lecz ich stosowanie wiąże się ze zmniejszoną tolerancją leczenia.

W świetle metaanalizy wydaje się, że optymalne leczenie farmakologiczne można uzyskać stosując głównie leki z grupy SSRI oraz SNRI, które według wcześniejszych publikacji osiągają odsetek odpowiedzi w leczeniu pierwszej linii w zakresie 30-50%.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe