SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kolejne sygnały rewolucji w insulinoterapii?
Źródło: DM/https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30372-3/fulltext#%20
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.02.2019
 
 
Insulina podawana doustnie może być w przyszłości jednym ze standardów leczenia.
Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych współczesności. Dominuje cukrzyca typu II, przez co nie wszyscy pacjenci wymagają insulinoterapii, jednak dla części z nich jest ona nieuniknioną wizją przyszłości. Podawanie insuliny wiąże się z koniecznością wielokrotnych nakłuć, co dla wielu pacjentów nie jest przyjemne, podjęto zatem próby opracowania insuliny podawanej doustnie. Znamy już wyniki badania klinicznego, które ukazało się na łamach The Lancet Diabetology & Endocrinology.

I.B. Halberg i wsp. przeprowadzili randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, do którego zakwalifikowali 50 pacjentów z cukrzycą typu II niekontrolowaną lekami doustnymi (hemoglobina glikowana na początku badania w zakresie 7-10%) oraz z BMI 25-40 kg/m2. W stosunku 1:1 zostali oni przydzieleni do otrzymywania doustnie (insulina I338) lub podskórnie (glargine) insuliny bazowej. Cotygodniowe zwiększanie dawki insuliny miało na celu osiągnięcie samodzielnie mierzonego stężenia glukozy na czczo (fasting plasma glucose, FPG) wynoszącego 4,4-7,0 mmol/l. Zalecane dzienne dawki początkowe wynosiły 2700 nmol I338 lub 10 jednostek insuliny glargine, a maksymalne dozwolone dawki w całej próbie wynosiły 16 200 nmol I338 lub 60 jednostek insuliny glargine.

Mediana stężenia glukozy na czczo na początku badania wynosiła 9,7 mmol/l w grupie badawczej i 9,1 mmol/l w grupie kontrolnej. Średnie kwadratowe stężenie glukozy na czczo w 8. tygodniu leczenia wynosiło 7,1 mmol/l w grupie otrzymującej I338 i 6,8 mmol/l w grupie otrzymującej glargine i różnica ta okazała się nieistotna statystycznie (p =0,46). Odsetek skutków ubocznych okazał się porównywalny w obu grupach (60% oraz 68%), przy czym nie występowały ciężkie zdarzenia niepożądane, a liczba przypadków hipoglikemii (we wszystkich przypadkach o umiarkowanym bądź łagodnym nasileniu) wyniosła 7 w grupie badawczej i 11 w grupie kontrolnej.

Warto dodać, że badanie zostało skrócone ze względu na wysokie koszty I338 oraz konieczność jej podawania w wysokich dawkach; potrzebne jest zatem zwiększenie wydajności wytwarzania leku (a tym samym obniżenia jego ceny), by mógł być powszechnie stosowany. Niemniej jednak wydaje się, że insulina podawana doustnie może być w przyszłości jednym ze standardów leczenia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe