Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leki inkretynowe przynoszą liczne korzyści

Źródło: DM/ Lancet; PTD
Autor: Marta Koblańska |Data: 19.08.2019
 
 
Według aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego leki inkretynowe można stosować od 2. etapu leczenia, przy nieskuteczności monoterapii metforminą, pochodnymi sulfonylomocznika, inhibitorów SGLT-2, pioglitazonu czy gliptyn. Metaanaliza z prestiżowego The Lancet Diabetes & Endocrinology ukazuje szereg korzyści płynących ze stosowania tej grupy leków.
Duńsko-brytyjski zespół naukowców włączył siedem dużych badań (ELIXA, LEADER, SUSTAIN-6, EXSCEL, REWIND, PIONEER 6 i Harmony Outcomes) obejmujących w sumie 56 004 pacjentów. Oceniono wpływ wymienionej grupy leków na ryzyko sercowo-naczyniowe, śmiertelność, funkcję nerek oraz bezpieczeństwo.

Wykazano, że stosowanie leków inkretynowych wiąże się z istotną redukcją częstości występowania udarów mózgu (HR 0,84, p<0,0001), zawałów serca (HR 0,91, p=0,043) i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 0,88, p=0,003). Powyższy efekt okazał się niezależny od charakterystyki poszczególnych subpopulacji. Stosowanie agonistów GLP-1 pozwoliło na redukcję całkowitej śmiertelności o 12% (p=0,001), redukcję częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 9% (p=0,028) i spowalnianie postępu przewlekłej choroby nerek w 17% przypadków (p<0,0001). Nie odnotowano natomiast istotnie zwiększonego ryzyka wystąpienia epizodów hipoglikemii, zapalenia lub raka trzustki.

Powyższa metaanaliza jest kolejnym dowodem na liczne korzyści płynące ze stosowania leków inkretynowych, zwłaszcza wśród pacjentów obciążonych licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe