Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

PPOZ: lekarz ma leczyć !

Źródło: Mat. prasowe/PPOZ
Autor: Alicja Kostecka |Data: 18.07.2019
 
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oczekuje od Ministra Zdrowia zajęcia stanowiska w związku z wystąpieniem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia o nowelizację Rozporządzenia z 26 czerwca br. Chodzi o usunięcie z Rozporządzenia zapisów nakładających na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązku zbierania i przekazywania danych o masie ciała i wzroście pacjentów oraz informacji o używaniu przez nich wyrobów tytoniowych.
Rozporządzenia z 26 czerwca dotyczy „zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych”.

Zdecydowany sprzeciw PPOZ wzbudził § 6 ust. 3 pkt. 4 i 5, według których świadczeniodawcy udzielający świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązani będą do przekazywania – co najmniej w przypadku pierwszej porady w danym roku kalendarzowym u tego świadczeniodawcy – danych o masie ciała i wzroście świadczeniobiorcy oraz informacji o używaniu przez niego wyrobów tytoniowych.

W piśmie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia wystąpili o konieczność uchylenia tych zapisów. W uzasadnieniu wskazali na nadmierne i niczym nieuzasadnione rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, które w ich ocenie zabiorą czas, jaki powinni poświęcić ocenie zdrowia i leczeniu pacjentów.

…- Wobec istniejącego już dziś deficytu kadr w POZ i deficytu czasu przypadającego na jedną poradę, rozwiązanie takie można ocenić wyłącznie negatywnie. Jest tak tym bardziej, że zasadnicza część sprawozdawczości przypadnie na początek roku kalendarzowego, kiedy to zachorowalność na leczone w POZ choroby jest szczególnie wysoka – uzasadniała w piśmie do Ministra Zdrowia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Świadczeniodawcy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili także uwagę, iż wskazane przez nich zapisy Rozporządzenia (co wynika z przedstawionej w toku konsultacji społecznych opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 maja 2019 r.) naruszają art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP, ze względu na nałożenie obowiązku przekazywania powyższych danych w akcie podustawowym.

- Rozporządzenie to nakłada obowiązki nie tylko na lekarzy, ale przede wszystkim na pacjentów. Wygląda na to, że pacjent nie ma prawa sprzeciwu, odmowy , bo przyszedł po prostu chory , lub w innej sprawie , niestety będzie musiał rozpocząć wizytę od wagi , miary i ankiety tytoniowej…. czy to jest zgodne z Konstytucją RP, a co z prawami pacjenta ?- pytają lekarze z PPOZ

Swoje stanowisko lekarze PPOZ przekazali między innymi do wiadomości Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów.

W piśmie z 9 lipca br. Biuro Prezesa Rady Ministrów zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie odpowiedzi udzielonej w tej sprawie w związku z wystąpieniem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe