Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej w chirurgii jelit noworodków

Źródło: Medscape.com
Autor: Karolina Gawarzewska |Data: 22.09.2020
 
 
W sierpniu 2020 Towarzystwo Enhanced Recovery After Surgery opublikowało aktualne rekomendacje związane z opieką okołooperacyjną w chirurgii jelit noworodków.
Praktyki chirurgiczne
- W pierwszej kolejności należy wykonać zespolenie pierwotne u chorych z niepowikłaną atrezją jelit.

Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa
- Należy podać odpowiednią profilaktykę antybiotykową przed operacją w ciągu 60 minut przed nacięciem skóry.
- W ciągu 24 godzin odstawić antybiotyki po operacji, chyba że wymagane jest dalsze leczenie.

Zapobieganie hipotermii śródoperacyjnej
- Stałe monitorowanie śródoperacyjnej, głębokiej temperatury oraz podejmowanie środków zapobiegawczych, aby zapobiec hipotermii (<36,5 ° C), w celu utrzymania normotermii.

Zarządzanie płynami w okresie okołooperacyjnym
- W celu utrzymania perfuzji tkanek i zapobiegania hipowolemii, przeciążeniu płynami, hiponatremii i hiperglikemii należy stosować okołooperacyjne zarządzanie płynami.

Analgezja okołooperacyjna
- We wczesnym okresie pooperacyjnym, o ile nie jest to przeciwwskazane, należy regularnie podawać paracetamol (nie w razie potrzeby), aby zminimalizować stosowanie opioidów.
- W okresie pooperacyjnym zaleca się stosowanie strategii ograniczającej opioidy.
- Należy stosować znieczulenie miejscowe i paracetamol w okresie okołooperacyjnym w połączeniu ze znieczuleniem ogólnym. Po operacji należy kontynuować strategie multimodalne, w tym techniki regionalne.
- Zaleca się podawanie sacharozę lub dekstrozę, aby zmniejszyć ból podczas zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego lub ustno-żołądkowego oraz innych drobnych bolesnych zabiegów.

Optymalizacja hemoglobiny
- Ogranicza się transfuzję do utrzymywania stężenia hemoglobiny na poziomie 9 g / dl lub wyższym dla noworodka urodzonego o czasie bez zapotrzebowania na tlen. W przypadku noworodków urodzonych o czasie w ciągu pierwszego tygodnia życia, które są intubowane lub mają zapotrzebowanie na tlen, podczas transfuzji należy utrzymywać stężenie hemoglobiny na poziomie 11 g / dl lub wyższym.
- Zaleca się korzystać z pisemnych wytycznych dotyczących transfuzji oraz uwzględnienia nie tylko docelowy próg hemoglobiny, ale także stan kliniczny noworodka i lokalne praktyki.

Komunikacja okołooperacyjna
- Naukowcy rekomendują wdrożenie okołooperacyjnej multidyscyplinarnej komunikacji zespołowej za po mocą ustrukturyzowanego procesu i protokołu z wykorzystaniem ustalonych listów kontrolnych.

Zaangażowanie rodziców
- Należy ułatwić rodzicom bezpośrednią opiekę i celową praktykę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, aby sprostać wyjątkowym potrzebom rodziców już na początku przyjęcia, a także w celu budowania wiedzy i umiejętności rodziców do pełnienia wiodącej roli opiekunów. Tym sposobem również ułatwiać im gotowość do wypisu.

Pooperacyjna opieka żywieniowa
- Jeśli to możliwe, należy rozpocząć wczesne karmienie dojelitowe w ciągu 24-48 godzin po operacji. Nie należy czekać na formalny powrót czynności jelit.
- Jako pierwszy wybór należy używać mleka matki do karmienia noworodka.
- Zaleca się monitorowanie stężenia sodu w moczu u wszystkich noworodków ze stomią. Docelowe stężenie sodu w moczu powinno przekraczać 30 mmol / l i przekraczać stężenie potasu w moczu.

Ponowne odżywienie przetoki śluzowej
- U noworodków z enterostomią należy ponownie odżywić przetokę śluzową, aby poprawić wzrost.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe