Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Durwalumab poprawia rokowanie u chorych z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca

Autor: Marta Koblańska |Data: 18.10.2019
 
 
Niezależnie od typu histopatologicznego rak płuca w każdym przypadku wiąże się z niepomyślnym rokowaniem. Szczególnie trudnym do w leczeniu jest drobnokomórkowy rak płuca, który stanowi około 15% rozpoznań. Bardzo pomyślne wieści płyną z prestiżowego The Lancet, na łamach którego przedstawiono wyniki badania III fazy nad zastosowaniem durwalumabu w połączeniu z etopozydem i pochodną platyny.
Międzynarodowy zespół przeprowadził wieloośrodkowe badanie, które objęło 537 chorych z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca, wcześniej nieleczonym. Pacjentów przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej durwalumab (1500 mg co 3 tygodnie wraz z 75 mg tremelimumabu; następnie 1500mg co 4 tygodnie), etopozyd i pochodną platyny (4 cykle) lub do grupy leczonej etopozydem, pochodną platyny (6 cykli) i profilaktyczną radioterapią OUN.

Wykazano, że połączenie opisanej immunoterapii z chemioterapią pozwoliło na istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia całkowitego, z 10,3 do 13 miesięcy (HR 0,73, p=0,0047). 18 miesięcy po rozpoczęciu badania przeżyło 25% pacjentów leczonych chemioterapią i 34% chorych z grupy badawczej. Co istotne, skuteczniejsza terapia nie wiązała się z dodatkowym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych, gdyż w obu grupach odsetek ten był podobny (po 62%).

Badanie CASPIAN wciąż trwa - jego zakończenie planowane jest pod koniec września przyszłego roku.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe