Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Postępowanie w przypadku przewlekłego kaszlu związanego z chorobą refluksową u dzieci

Źródło: Damian Matusiak/https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(19)30831-1/fulltext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4759375/
Autor: Marta Koblańska |Data: 11.07.2019
 
 
Kaszel jest definiowany jako przewlekły, gdy trwa co najmniej 8 tygodni. Niejednokrotnie jego przyczyną jest choroba refluksowa przełyku i dotyczy to głównie populacji osób dorosłych, niemniej może niekiedy występować także u dzieci. Z tego względu eksperci zrzeszeni w The American College of Chest Physicans wydali rekomendacje postępowania w przypadku przewlekłego kaszlu u dzieci o podejrzewanej etiologii refluksowej.
Eksperci postanowili rozstrzygnąć cztery podstawowe kwestie dotyczące kaszlu trwającego >4 tygodni u dzieci bez podstawowej choroby płuc. Po pierwsze, należy zastosować leczenie empiryczne u dzieci z kaszlem, lecz bez objawów choroby refluksowej; po drugie, czy u dzieci z obecnością takich objawów terapia empiryczna prowadzi do braku kaszlu; po trzecie, u dzieci z obecnością lub bez objawów choroby refluksowej jakie terapie GERD należy stosować i na jak długo; po czwarte, jeśli podejrzewa się GERD jako przyczynę, jakie badania i kryteria diagnostyczne najlepiej określają ją jako przyczynę kaszlu.

Jako dowód klasy 1B podano, że w przypadku dzieci w wieku ≤14 lat bez podstawowej choroby płuc nie zaleca się stosowania leków przeciwrefluksowych, gdy nie ma klinicznych objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak rerugitacje, dystoniczna postawy szyi u niemowląt lub zgaga czy ból w nadbrzuszu u starszych dzieci. Zalecono natomiast stosowanie terapii empirycznej w przypadku występowania wymienionych objawów. Badacze sugerują leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną przez 4-8 tygodni, a po tym czasie ocenę odpowiedzi na zastosowaną terapię.

Naukowcy zaznaczają, że ze względu na małą liczbę publikacji konieczne są randomizowane badania kliniczne, które ocenią skuteczność poszczególnych terapii oraz optymalny czas ich trwania.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe