Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Strategia leczenia POChP zgodnie z raportem GOLD 2019 – spirometria czy ocena kliniczna ma znaczenie?

Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 27.06.2019
 
 
Nowy raport GOLD rozgranicza strategię postępowania u chorego na POChP zależnie od tego, czy chory ma leczenie wdrożone po raz pierwszy (nowe rozpoznanie) czy też jest już leczony.
Aktualnie zaleca się, aby wstępne leczenie było określane z oparciu o klasyfikację ABCD, a w dalszych etapach ocenie nasilenia objawów (w tym porównawczo ) oraz ryzyko wystąpienia zaostrzenia. Wprowadzono analogiczny jak dla leczenia astmy cykl powiązanych działań: ocena kliniczna – modyfikacja postępowania – ponowna ocena w wyniku której dokonywana jest eskalacja lub deeskalacja leczenia (modyfikacja lub kontynuacja terapii).

Strategia od leczenia inicjującego do przewlekłego:


Jako narzędzia oceny skuteczności terapii zaleca się:
- ocena nasilenia objawów (wynik punktowy CAT, zmodyfikowana skala MRC)
- ocena występowania zaostrzeń (umiarkowanych lub ciężkich)

Zgodnie z aktualnym raportem spirometria ma znaczenie dla wdrożenia leczenia inicjującego oraz oceny rocznego spadku FEV1 . Już poprzedni raport GOLD 2018 roku wskazywał na ograniczoną rolę spirometrii dla strategii leczenia- ma znaczenie w inicjacji leczenia jako kluczowe badanie dla rozpoznania POChP, określenia wyjściowej klinicznej oceny chorego, przypisaniu odpowiedniej kategorii. W dalszym leczeniu spirometria nie ogrywa roli dla stratyfikacji leczenia, wynika z oceny klinicznej, co wynika z faktu, iż FEV1 nie jest dobrym predyktorem nasilenia duszności, tolerancji wysiłku oraz ogólnego stanu zdrowia chorego.

Modyfikacja leczenia jest zależna od dotychczasowej terapii, przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu sterydów wziewnych należy wziąć pod uwagę wartości eozynoflii obwodowej. Największe korzyści stosowania wziewnych GKS można uzyskać u chorych, u których eozynofilia obwodowa wynosi co najmniej 300 komórek/µl. Korzyści z leczenia wziewnymi GKS można również oczekiwać, jeśli liczba ta wynosi co najmniej 100 komórek/µl i występują zaostrzenia.

Wnioski
Spirometria ma znaczenie dla rozpoznania POChP i stratyfikacji leczenia inicjującego, w dalszych etapach odgrywa rolę pomocniczą, a większe znaczenie dla podejmowania decyzji co do dalszego leczenia ma nasilenie objawów klinicznych, występowanie zaostrzeń (umiarkowanych i ciężkich) oraz eozynofilia obwodowa.

Piśmiennictwo:
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, NHLBI/WHO workshop report. Updated 2019 [Internet]. Bethesda (MD): National Heart, Lung, and Blood Institute; 1998 Apr [updated 2018 Nov]. Available from: http://www.goldcopd.com
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe