Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wyniki położnicze u kobiet z mukowiscydozą leczonych modulatorami CFTR

Źródło: cysticfibrosisjournal.com Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 29.09.2020
 
 
Modulatory CFTR (ang. Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) to nowoczesna grupa leków wykorzystywana w leczeniu mukowiscydozy. Niewiele wiadomo na temat bezpieczeństwa stosowania tych leków w ciąży. Na łamach Journal of Cystic Fibrosis ukazał się retrospektywny opis dotyczący przebiegu ciąży u kobiet przyjmujących tę grupę leków.
Badacze uzyskali dane dotyczące przebiegu 64 ciąży u 61 kobiet, stosujących modulatory CFTR (31 stosowało iwakaftor, 26 lumakaftor/iwakaftor, a 7 tezakaftor/iwakaftor). Ostatecznie 60 ciąż zakończyło się żywym porodem, 3 poronieniem, a jedno aborcją. W przypadku 44 ciąż leki były stosowane przez całą ciążę lub tymczasowo wstrzymane, jednak potem kontynuowano leczenie. W badanej grupie zaobserwowano dwa powikłania leczenia związane ze stosowaniem modulatorów CFTR: jedno zaostrzenie płucne oraz jeden przypadek ostrej białaczki szpikowej u dwóch kobiet stosujących lumakaftor/iwakaftor. Przerwanie terapii skutkowało zaostrzeniem mukowiscydozy u 9 kobiet jednak szybko przywrócono stosowane leczenie. Nie odnotowano, aby leczenie wiązało się z powikłaniami u dzieci, które były narażone na działanie leków in utero, czy podczas karmienia piersią.

Leczenie ciężarnych z mukowiscydozą modulatorami CFTR było dobrze tolerowane i generalnie nie wiązało się z niekorzystnymi działaniami dla dziecka. Niestety wnioski te są oparte na niewielkiej grupie badawczej, stąd potrzebne jest więcej obserwacji w tym zakresie.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe